ICS 67.040 - Potravinářské produkty obecně

ČSN EN IEC 63169 (361060) - únor 2021

Elektrické chladicí a mrazicí spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Konzervace potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6541 (461017) - leden 1993

Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Modifikovaná metoda podle Scharrera

125 Kč

ČSN EN 631-1 (511020) - únor 1997

Materiály a předměty pro styk s potravinami. Nádoby pro společné stravování. Část 1: Rozměry nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.03t

210 Kč

ČSN 56 0000 (560000) - září 1968

Základní potravinářské názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.79t

565 Kč

ČSN 56 0001 (560001) - červenec 1964

Tabulky pro přepočty a korekce pro zkušební metody podle ČSN 56 0240 a ČSN 56 0246

340 Kč

ČSN EN 1528-1 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN 1528-2 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku

230 Kč

ČSN EN 1528-3 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečišťování

340 Kč

ČSN EN 1528-4 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé

230 Kč

ČSN EN 12014-1 (560021) - srpen 1998

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.00t

190 Kč

ČSN EN 1988-1 (560025) - prosinec 1998

Potraviny - Stanovení siřičitanu - Část 1: Optimalizovaná Monier - Williamsova metoda

230 Kč

ČSN EN 1988-2 (560025) - prosinec 1998

Potraviny - Stanovení siřičitanu - Část 2: Enzymatická metoda

230 Kč

ČSN 56 0051 (560051) - září 1987

Stanovení niacinu (kyseliny nikotinové)

190 Kč

ČSN 56 0057 (560057) - leden 1981

Stanovení folacinu v poživatinách

190 Kč

ČSN 56 0058 (560058) - září 1982

Stanovení vitamínu B12 v poživatinách

190 Kč

ČSN 56 0060 (560060) - duben 1983

Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách

190 Kč

ČSN 56 0065 (560065) - září 1985

Metody mineralizace vzorků před stanovením obsahu těžkých kovů v poživatinách

190 Kč

ČSN 56 0084 (560084) - červen 1986

Potravinářské výrobky. Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách

230 Kč

ČSN 56 0090 (560090) - únor 1987

Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum

350 Kč

ČSN 56 0094 (560094) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus

125 Kč

ČSN 56 0095 (560095) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc

125 Kč

ČSN ISO 11289 (560104) - listopad 1995

Tepelně opracované poživatiny v hermeticky uzavřených obalech. Stanovení pH

125 Kč

ČSN 56 0243 (560243) - červen 1984

Výrobky z ovoce a zeleniny, konzervy masové a masozeleninové. Příprava vzorků k laboratorním zkouškám

125 Kč

ČSN 56 0290-1 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0290-2 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 2: Odběr vzorků

125 Kč

ČSN 56 0290-3 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 3: Senzorické zkoušení

125 Kč

ČSN 56 0290-4 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 4: Stanovení vody

125 Kč

ČSN 56 0290-5 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 5: Stanovení chloridu sodného

125 Kč

ČSN 56 0290-6 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 6: Stanovení tuku

125 Kč

ČSN 56 0290-7 (560290) - květen 2016

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot

125 Kč

ČSN 56 9609 (569609) - únor 2008

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace

440 Kč

ČSN EN ISO 22005 (569612) - únor 2008

Sledovatelnost v krmivovém a potravinovém řetězci - Obecné zásady a základní požadavky na návrh a uplatnění systému

230 Kč

ČSN P ISO/TS 22002-6 (569613) - únor 2020

Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 6: Výroba krmiv a potravy pro zvířata

230 Kč

ČSN EN 17444 (569615) - srpen 2021

Prevence dopingu ve sportu - Správná praxe pro vývoj a výrobu zaměřená na předcházení přítomnosti zakázaných látek v potravinách určených pro sportovce a v doplňcích stravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 58 0120 (580120) - únor 1968

Metody zkoušení hotových jídel a polotovarů jídel

230 Kč

TNI CEN/TR 17559 (659851) - červen 2021

Řasy a produkty z řas - Použití v potravinách a krmivech: Obecný přehled limitů, postupů a analytických metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1388-1 (700541) - listopad 1997 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 1: Stanovení olova a kadmia uvolněného z keramického zboží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.04t

370 Kč

ČSN EN 1388-2 (700542) - listopad 1997 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.04t

370 Kč