ČSN 56 0000 (560000)

Základní potravinářské názvosloví

Objednat


Cena: 565 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví základní potravinářské názvy a určuje jejich význam (vymezuje pojmy). Z oblasti terminologie výživy jsou normalizovány jen některé názvy, těsně souvisící s potravinářským názvoslovím. Účelem normy je odstranit nejednotnost názvů a pojmů. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 150 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině. Norma také stanovuje názvosloví některých kvalitativních znaků ( jakosti) významných pro hygienu výživy, popř. pro metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 0000 byla schválena 27.9.1968 a nabyla účinnosti od 1.7.1969.
"Změnou a)-4-5/1979" se s účinností od 1.10.1979 v normě mění text asi 14 článků a nově zařazuje cca 18 hesel.

Označení ČSN 56 0000 (560000)
Katalogové číslo 4403
Cena 440 Kč440
Datum schválení 27. 9. 1968
Datum účinnosti 1. 7. 1969
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A5
EAN kód 8590963044033
Změny a opravy Za 5.79t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 00 00
  • ČSN 560000
  • ČSN 56 00 00 : 1968
  • ČSN 560000:1968
  • ČSN 56 0000:1968