ČSN 58 0120 (580120)

Metody zkoušení hotových jídel a polotovarů jídel

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví postup pro odběr vzorků, smyslové, fyzikální a fyzikálně chemické zkoušení hotových jídel (studených i teplých) a polotovarů jídel pro společné stravování. Výrobky cukrářského charakteru včetně zmrzlin se zkoušejí podle ČSN 56 0130 a ČSN 56 0140. Vedle všeobecné kapitoly jsou normalizovány požadavky na odběr vzorků (kapitola II), na smyslové zkoušky (kapitola III), na fyzikální zkoušky (kapitola IV) a na fyzikálně chemické zkoušky (kapitola V). Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Norma neobsahuje pokyny pro hodnocení výsledků zkoušek. Norma také (nepřímo) stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, protože obsahuje metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 58 0120 byla schválena 21.2.1968 a nabyla účinnosti od 1.10.1968.

Označení ČSN 58 0120 (580120)
Katalogové číslo 4603
Cena 230 Kč230
Datum schválení 21. 2. 1968
Datum účinnosti 1. 10. 1968
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963046037
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 58 01 20
  • ČSN 580120
  • ČSN 58 01 20 : 1968
  • ČSN 580120:1968
  • ČSN 58 0120:1968