ČSN 56 0051 (560051)

Stanovení niacinu (kyseliny nikotinové)

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení poživatin a určuje metodu stanovení niacinu (kyseliny nikotinové) v potravinách a zemědělských a potravinářských surovinách. Metoda se používá k mikrobiologickému stanovení s citlivostí cca > 1 mg niacinu na kg. Podstata metody: Niacin se uvolní z potravinového materiálu v prostředí zředěné kyseliny sírové tepelnou extrakcí za zvýšeného tlaku. Vhodně zředěný vzorek se napipetuje do zkumavek o stoupající koncentraci. Doplní se vodou, testovací půdou, popř. i standardním přídavkem kyseliny nikotinové. Po sterilizaci se zaočkují zkumavky kmenem Lactobacillus plantarum. Po inkubaci v termostatu se titračně stanoví množství kyselin, produkovaných při růstu testovacího mikroorganismu. Výsledky se vypočtou z kalibrační křivky a metodou standardního přídavku. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Hodnocení výsledků uvedeno není. Norma tedy stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, resp. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 0051 byla schválena 14.9.1987 a nabyla účinnosti od 1.9.1988. Nahradila ČSN 56 0051 z 11.3.1969.

Označení ČSN 56 0051 (560051)
Katalogové číslo 29396
Cena 190 Kč190
Datum schválení 14. 9. 1987
Datum účinnosti 1. 9. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963293967
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 00 51
  • ČSN 560051
  • ČSN 56 00 51 : 1987
  • ČSN 560051:1987
  • ČSN 56 0051:1987