ČSN 56 0065 (560065)

Metody mineralizace vzorků před stanovením obsahu těžkých kovů v poživatinách

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 4877-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP obsahuje dvě metody: metoda kyselinové mineralizace (kapitola 1) a metoda suché mineralizace (kapitola 2). Podstata prvé metody: Je založena na plné oxidaci organických látek roztoky kyseliny sírové a dusičné, peroxidem vodíku a kyselinou chloristou. Podstata druhé metody spočívá v rozkladu organických látek suchou mineralizací při kontrolovaném teplotním režimu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Méně obvyklé v normách RVHP je konkrétní upozornění na ochranu zdraví v čl.1.2.4, kde se uvádí: "s kyselinou chloristou je třeba pracovat v digestoři." Pro práce s ostatními anorganickými kyselinami není v normě uvedeno žádné "bezpečnostní opatření." Norma se vztahuje k některým kvalitativním znakům (jakosti) významným pro hygienu výživy, popř. určuje metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 0065 byla schválena 4.9.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1987.

Označení ČSN 56 0065 (560065)
Katalogové číslo 29400
Cena 190 Kč190
Datum schválení 4. 9. 1985
Datum účinnosti 1. 1. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963294001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 00 65
  • ČSN 560065
  • ČSN 56 00 65 : 1985
  • ČSN 560065:1985
  • ČSN 56 0065:1985