ČSN ISO 10530 (757475)

Jakost vod. Stanovení rozpuštěných sulfidů. Fotometrická metoda s methylenovou modří

ČSN ISO 10530 Jakost vod. Stanovení rozpuštěných sulfidů. Fotometrická metoda s methylenovou modří
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10530:1992. Specifikuje fotometrickou metodu stanovení rozpuštěných sulfidů ve vodě. Metodu lze použít ke stanovení hmotnostní koncentrace rozpuštěných sulfidů od 0,04 mg.l-1 do 1,5 g.l-1. Vyšší koncentrace lze stanovit po zředění menšího objemu použitého vzorku vody. Metodu lze používat k rozboru odpadních vod, které vyžadují filtraci. Stanovení neruší dále uvedené ionty pod podmínkou, že nejsou obsaženy nebo překročeny uváděné hmotnostní koncentrace: kyanidy 2 mg.l-1, jodidy 20 mg.l-1, thiosírany 900 mg.l-1, thiokyanatany 900 mg.l-1, siřičitany 700 mg.l-1. Tímto postupem nelze zcela kvantitativně stanovit sulfidy v polysulfidech. Hmotnostní koncentrace sulfidu uhličitého (sirouhlíku) ,<10 mg.l-1, případně i ethylmerkaptanu <1mg.l-1 neruší stanovení. Vody, které nelze filtrovat podle kapitoly 6, není touto metodou možno analyzovat. V tomto případě se stanoví sulfidy snadno uvolnitelné při pH 4 (příslušná norma se připravuje). Podstata zkoušky stanoví: "Vzorek vody se zfiltruje, aby se odstranily nerozpuštěné látky a málo rozpustné sulfidy. Filtrát se konzervuje roztokem askorbanu. Sulfidy se vytěsní z filtrátu dusíkem a přeženou se do předlohy s vodným roztokem octanu zinečnatého. Po přídavku kyselého roztoku dimethyl-p-fenylendiaminu do předlohy vznikne leukomethylenová modř, která se oxiduje železitými ionty na methylenovou modř. Absorbance tohoto komplexu se měří při vlnové délce 665 nm." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 10530 (75 7475) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 10530 (757475)
Katalogové číslo 18991
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189918
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 530
  • ČSN ISO 10530:1996
  • ČSN ISO 10 530:1996