ČSN 46 3084 (463084) Zrušená norma

Para ořechy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Kapitoly 2, 3, 4 a článek 6.2 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné od 1.3.1996 v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Norma platí pro určení tříd jakosti para ořechů, semen juvie ztepilé - Bertholletia excelsa Humb. et Bonpl., dovážených a dodávaných k přímé spotřebě. V kapitole 2 norma stanoví pro tyto ořechy následující základní požadavky: Para ořechy musí být: celé, zdravé, zdravotně nezávadné, čisté, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizího pachu nebo chuti. Kromě požadavků uvedených v této normě musí para ořechy odpovídat ČSN 46 3000. Zezávazněné kapitoly se dále týkají tříd jakosti a mikrobiologických požadavků, zezávazněný článek 6.2 stanoví: "Spotřebitelské obaly musí být čisté, zdravotně nezávadné, bez cizích pachů, mechanicky nepoškozené a funkčně vyhovující." ČSN 46 3084 byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN 46 3084 (463084)
Katalogové číslo 19131
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963191317
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN 46 3084 (463084)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 84
  • ČSN 463084
  • ČSN 46 30 84 : 1996
  • ČSN 463084:1996
  • ČSN 46 3084:1996