ČSN (normy i změny) z března 1994

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 5455 (013112) - březen 1994

Technické výkresy. Měřítka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

97 Kč

ČSN ISO 9222-1 (013235) - březen 1994

Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

97 Kč

ČSN ISO 9222-2 (013235) - březen 1994

Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

222 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 1000 (031000) - březen 1994

Prevodovky s ozubenými kolesami. Terminológia

190 Kč

ČSN ISO 4518 (038170) - březen 1994

Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Profilometrická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN ISO 2361 (038182) - březen 1994

Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN ISO 4524-3 (038519) - březen 1994

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 0015 (110015) - březen 1994

Součásti strojních čerpadel. Terminologie

550 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN ISO 3042 (198005) - březen 1994

Kinematografie. Značení obalů filmové suroviny a magnetických filmů. Určení minimální informace

125 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 5170 (200052) - březen 1994

Obráběcí stroje. Mazací systémy

190 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0403 (220403) - březen 1994

Kužele a dutiny pre upínanie nástrojov. Typy a tolerancie uhlov

125 Kč

ČSN EN 25967 (223000) - březen 1994

Závitníky. Názvosloví a zatřídění základních typů

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7521 (257521) - březen 1994

Výčepní nádoby. Technické požadavky a společná ustanovení

65 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 3569 (260072) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen

190 Kč

ČSN 26 0605 (260605) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst

230 Kč

ČSN ISO 5048 (263102) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky s nosnými válečky. Výpočet výkonu a tahových sil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t

250 Kč

ČSN ISO 9851 (264003) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Poháněné závěsové tratě jednodráhové. Terminologie a bezpečnostní předpisy

125 Kč

ČSN 26 4501 (264501) - březen 1994

Válečkové, kladičkové a kladkové tratě. Základní parametry a rozměry

190 Kč

ČSN ISO 1496-5 (269350) - březen 1994

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1+Amd.2 1.96t, Z1 5.96t

597 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0005 (270005) - březen 1994

Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel

1 690 Kč

ČSN ISO 9373 (270180) - březen 1994

Jeřáby a příbuzná zařízení. Požadavky na přesnost měřených parametrů při zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 9247 (277555) - březen 1994

Stroje na zemné práce. Elektrické drôty a káble. Zásady identifikácie a označovania

65 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 3469 (300543) - březen 1994

Osobní automobily. Ostřikovací systémy čelního skla. Zkušební metody

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 68-5-2 (345791) - březen 1994

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.00t

355 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 231 (356601) - březen 1994

Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 1175 (361175) - březen 1994

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ventilátory s regulátormi na striedavý prúd pre domácnosť a na podobné účely

350 Kč

ČSN IEC 94-5 (368420) - březen 1994

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 5: Elektromagnetické vlastnosti pásků pro magnetický záznam

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, A1 3.98t

507 Kč

ČSN ISO/IEC 9549 (369352) - březen 1994

Informační technika. Galvanické oddělení symetrických obvodů. Rozhraní

190 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5301 (395301) - březen 1994

Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

372 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0030 (420030) - březen 1994

Ocelový a litinový odpad

230 Kč

ČSN ISO 4200 (420091) - březen 1994

Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci. Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky

230 Kč

ČSN 42 0209/změna Z1 (420209) - březen 1994

Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

32 Kč

ČSN 42 0614-1 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 1: Stanovení cínu metodou titrační

65 Kč

ČSN 42 0614-10 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 10: Stanovení stříbra metodou kupelační

65 Kč

ČSN 42 0614-11 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 11: Stanovení stříbra metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-12 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 12: Stanovení železa metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0614-13 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 13: Stanovení železa metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-14 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 14: Stanovení arzenu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0614-15 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 15: Stanovení arzenu metodou titrační

65 Kč

ČSN 42 0614-16 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 16: Stanovení arsenu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-17 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 17: Stanovení zinku metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-18 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 18: Stanovení hliníku metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0614-19 (420614) - březen 1994

Slitina na bázi olova a cínu. Část 19: Stanovení kadmia metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0614-2 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 2: Stanovení cínu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-20 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 20: Stanovení niklu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0614-21 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 21: Stanovení niklu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-3 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 3: Stanovení antimonu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-4 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 4: Stanovení antimonu metodou titrační

65 Kč

ČSN 42 0614-5 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 5: Stanovení olova metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-6 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 6: Stanovení mědi metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-7 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 7: Stanovení mědi metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0614-8 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 8: Stanovení bismutu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0614-9 (420614) - březen 1994

Slitiny na bázi olova a cínu. Část 9: Stanovení bismutu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 3000 (423000) - březen 1994

Měď tvářená 42 3000 Cu 99,95

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 5498 (461018) - březen 1994

Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Obecná metoda

190 Kč

ČSN 46 6803 (466803) - březen 1994

Přeprava živých ryb

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 322 (490143) - březen 1994

Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 20-1 (490688) - březen 1994

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívneho účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 1: Aplikácia povrchovou impregnáciou (Laboratórna metóda)

230 Kč

ČSN ISO 7006 (496250) - březen 1994

Dřevozpracující zařízení. Průměry vřeten pilových kotoučů

65 Kč

ČSN ISO 7945 (496260) - březen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednovřetenové vrtačky. Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN ISO 7946 (496261) - březen 1994

Dřevozpracující zařízení. Vrtací dlabačky. Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 3036 (500351) - březen 1994

Lepenka. Určenie pevnosti v prieraze

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0116-5 (560116) - březen 1994

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 5: Stanovení chloridu sodného

65 Kč

ČSN 56 5840 (565840) - březen 1994

Melasa

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 2825 (580181) - březen 1994

Koření. Příprava mletého vzorku pro analýzy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.10t

97 Kč

ČSN ISO 1208 (580183) - březen 1994

Koření. Stanovení nečistot

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 6846 (666617) - březen 1994

Fotografie. Černobílé fotografické papíry pro obrazovou fotografii. Stanovení citlivosti a využitelného rozsahu expozice podle ISO

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 23270 (673008) - březen 1994

Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 3856-6 (673035) - březen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN ISO 1775 (725632) - březen 1994

Laboratorní porcelánové náčiní. Požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN ISO 8656 (726010) - březen 1994

Žárovzdorné výrobky. Odběr vzorků surovin a netvarových výrobků. Systém vzorkování

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2480 (732480) - březen 1994

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.03t

295 Kč

ČSN 73 5130 (735130) - březen 1994

Jeřábové dráhy

230 Kč

ČSN 73 6021 (736021) - březen 1994

Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 8466-1 (757031) - březen 1994

Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik. Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce

230 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 7506 (813421) - březen 1994

Textilní stroje a příslušenství. Číslování žakárského brda pro navádění

190 Kč

ČSN ISO 366-1 (813821) - březen 1994

Textilní stroje a příslušenství. Paprsky. Část 1: Paprsky s pryskyřičnou vazbou. Rozměry

65 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 4221 (835712) - březen 1994

Kvalita ovzduší. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší. Thorinová spektrofotometrická metoda

190 Kč

97 Výměna dat

ČSN 97 6030 (976030) - březen 1994

Abecední řazení

125 Kč