ČSN ISO 7779 (011652) Zrušená norma

Akustika. Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného výpočetní a kancelářskou technikou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7779:1988, která je převzata beze změn do EN 27779:1992. Norma obsahuje postupy měření a zpracování protokolu o měření hluku vyzařovaného výpočetní a kancelářskou technikou. Je založena na měřících postupech stanovených ISO 3740 (do března 1994 v ČR nezavedena), ČSN EN 23741, ČSN EN 23742 (obě ekvivalentní ISO 3741 a ISO 3742), ISO 3744 a ISO 3745 (obě do března 1994 v ČR nezavedeny). Základní veličinou emise je hladina akustického výkonu A, která může být využita pro srovnání zařízení stejného typu, ale rozdílných výrobců, nebo pro srovnání různých zařízení. Hladina akustického výkonu A je doplněna hladinou zvuku A měřenou v místě (místech) operátora nebo spolupracovníka. Tato hladina akustického tlaku nepředstavuje měření celkové expozice pracovníků hluku (imise hluku). Tato mezinárodní norma je vhodná pro všechny typy zkoušek a poskytuje výrobcům a zkušebním laboratořím metody k získání srovnatelných výsledků. Ve velmi rozsáhlé normě (cca 50 stran) jsou velmi podrobně popsány tři metody, a to určení hladin akustického výkonu jednak v dozvukových místnostech, jednak za podmínek převládajícího volného zvukového pole nad rovinou odrážející zvuk a konečně metoda měření hladin akustického tlaku v místech pobytu osob. V přílohách A - D jsou další podrobnosti k prováděnému měření. ČSN ISO 7779 (01 1652) byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 36 9066 z 10.8.1987 a ČSN 36 9065 z 5.6.1985.

Označení ČSN ISO 7779 (011652)
Katalogové číslo 15445
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963154459
Změny a opravy opr. 3.97
Norma byla zrušena k 1. 9. 2002
a nahrazena ČSN EN 1646-1 (300047)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)