ČSN ISO 2631-1 (011405) Zrušená norma

Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma definuje a číselně stanovuje nejvyšš přípustné hodnoty expozice vibracím přenášeným z pevných povrchů na lidský organismus ve frekvenčním rozsahu 1 až 80 Hz. Je ji v rámci daného frekvenčního rozsahu možno používat pro periodické vibrace a stochastické nebo nepravidelné vibrace se spojitým frekvenčním spektrem. Předběžně ji je možno také používat pro rázy, pokud je jejich energie obsažena ve frekvenční oblasti od 1 do 80 Hz.
Podrobně definované nejvyšší přípustné hodnoty jsou stanoveny pro tři všeobecně uznávaná kritéria a sice pro zajištění ochrany konfortu, pracovní výkonnosti a bezpečnosti nebo zdraví. Limitní hodnoty sestavené na základě těchto kritérií se v této normě nazývají "hranice snížené pohody", "hranice snížené výkonnosti vlivem únavy" a "nejvýše přípustná expozice".
Podle uvedených kritérií jsou nejvyšší přípustné hodnoty určeny kmitočtem vibrací, hodnotou zrychlení, dobou expozice a směrem vibrací vůči trupu. Směr je definován v souladu s uznávanými anatomickými osami lidského těla.
Jakékoliv údaje uvedené v této normě nelze extrapolovat na kmitočty vně frekvenčního rozsahu 1 až 80 Hz.

ISO 2631-1 je jednou z částí mezinárodní normy, která je sestavena ze souboru, obsahující tyto části:

Část 1 Všeobecné požadavky. Část 2 Hodnocení expozice člověka vibracím a rázům v
budovách (1 až 80 Hz). Část 3 Hodnocení expozice celkovým vertikálním vibracím ve
směru osy z ve frekvenčním rozsahu 0,1 až 0,63 Hz. Část 4 Hodnocení expozice posádky vibracím na palubě zámořských lodí (1 až 80 Hz)

Označení ČSN ISO 2631-1 (011405)
Katalogové číslo 15484
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963154848
Norma byla zrušena k 1. 12. 1999
a nahrazena ČSN ISO 2631-1 (011405)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 2631-2 (011405)
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)

ČSN ISO 2631-5 (011405)
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy