ICS 17.160 - Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů

ČSN ISO 2041 (011400) - duben 2020 aktuální vydání

Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník

550 Kč

ČSN P ISO/TS 14837-31 (011407) - únor 2019

Vibrace - Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy - Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení expozice člověka v budovách

440 Kč

ČSN 01 1411 (011411) - prosinec 1979

Mechanické kmitání strojů s provozními otáčkami od 10 do 200 s-1. Základní směrnice pro ohodnocení mohutnosti kmitání

190 Kč

ČSN ISO 10816-21 (011412) - leden 2018

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 21: Větrné turbíny s vodorovnou osou rotoru s převodovkou

230 Kč

ČSN ISO 10816-3 (011412) - únor 2010 aktuální vydání

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 5.18t

355 Kč

ČSN ISO 10816-6 (011412) - březen 1998

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 6: Stroje s vratným pohybem se jmenovitým výkonem nad 100 kW

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.15t

355 Kč

ČSN ISO 10816-7 (011412) - únor 2010

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová použití včetně měření na rotujících hřídelích

340 Kč

ČSN ISO 20816-1 (011412) - září 2017

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny

440 Kč

ČSN ISO 20816-2 (011412) - červenec 2018

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min

340 Kč

ČSN ISO 20816-4 (011412) - leden 2019

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky

340 Kč

ČSN ISO 20816-5 (011412) - květen 2021

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách

550 Kč

ČSN ISO 20816-8 (011412) - březen 2020

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory

350 Kč

ČSN ISO 20816-9 (011412) - únor 2021

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky

340 Kč

ČSN 01 1413 (011413) - srpen 1992

Mechanické kmitání. Pružné hřídelové spojky. Všeobecné požadavky na zkoušky

190 Kč

ČSN ISO 7919-3 (011414) - únor 2010 aktuální vydání

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 5.18t

315 Kč

ČSN ISO 7626-1 (011416) - leden 2012 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 1: Základní termíny a definice, specifikace snímačů

350 Kč

ČSN ISO 7626-2 (011416) - březen 2018 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem

340 Kč

ČSN ISO 7626-5 (011416) - květen 2021 nové vydání

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci

350 Kč

ČSN ISO 16063-1 (011417) - leden 2000

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 2.17t

405 Kč

ČSN ISO 16063-11 (011417) - leden 2001

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 11: Primární kalibrace vibracemi pomocí laserové interferometrie

350 Kč

ČSN ISO 16063-13 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 16063-15 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 15: Primární kalibrace úhlovými vibracemi pomocí laserové interferometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 16063-16 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 16: Kalibrace zemskou gravitací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 16063-21 (011417) - srpen 2004

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Amd. 1 9.16t

425 Kč

ČSN ISO 16063-22 (011417) - srpen 2006

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 6.15t

465 Kč

ČSN ISO 16063-31 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 31: Testování citlivosti na vibrace v příčném směru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-32 (011417) - prosinec 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 32: Rezonanční testování - Testování frekvenční a fázové odezvy akcelerometrů pomocí rázového buzení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 16063-33 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-34 (011417) - prosinec 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 34: Testování citlivosti při fixních teplotách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-41 (011417) - březen 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 41: Kalibrace laserových vibrometrů

440 Kč

ČSN ISO 16063-42 (011417) - prosinec 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 42: Kalibrace seismometrů s vysokou přesností s využitím tíhového zrychlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 16063-43 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 43: Kalibrace akcelerometrů pomocí identifikace parametrů založených na modelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-44 (011417) - říjen 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 44: Kalibrace provozních vibračních kalibrátorů

230 Kč

ČSN ISO 10817-1 (011418) - květen 2000

Zařízení pro měření vibrací rotujících hřídelů - Část 1: Relativní a absolutní snímání radiálních vibrací

340 Kč

ČSN EN 1299 +A1 (011427) - červen 2009 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci zdrojů

230 Kč

ČSN ISO 10815 (011427) - červenec 2017

Vibrace - Měření vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků

340 Kč

ČSN EN 12096 (011429) - září 1998

Vibrace - Deklarování a ověřování hodnot emise vibrací

230 Kč

ČSN ISO 4866 (011430) - listopad 2010 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vibrace pevně zabudovaných konstrukcí - Pokyny pro měření vibrací a hodnocení jejich účinků na konstrukce

440 Kč

ČSN EN 12786 (011434) - září 2013 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na tvorbu kapitol o vibracích v bezpečnostních normách

230 Kč

ČSN ISO 15230 (011438) - červen 2009

Vibrace a rázy - Vazební síly na rozhraní člověk-stroj při vibracích přenášených na ruce

340 Kč

ČSN ISO 13373-1 (011440) - květen 2003

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy

550 Kč

ČSN ISO 13373-2 (011440) - leden 2017 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 2: Zpracování, analýza a prezentace vibračních dat

350 Kč

ČSN ISO 13373-3 (011440) - leden 2017

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku

350 Kč

ČSN ISO 13373-5 (011440) - duben 2021

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 5: Diagnostické metody pro ventilátory a dmychadla

340 Kč

ČSN ISO 13373-7 (011440) - červen 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách

340 Kč

ČSN ISO 13373-9 (011440) - srpen 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 9: Diagnostické metody pro elektromotory

340 Kč

ČSN ISO 13374-1 (011442) - leden 2004

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 1: Obecné směrnice

230 Kč

ČSN ISO 13374-2 (011442) - červen 2009

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 2: Zpracování dat

440 Kč

ČSN ISO 13374-3 (011442) - září 2012

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 3: Komunikace

340 Kč

ČSN ISO 13374-4 (011442) - prosinec 2016

Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 4: Prezentace

190 Kč

ČSN ISO 17359 (011443) - listopad 2018 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné pokyny

350 Kč

ČSN ISO 13379-1 (011444) - listopad 2012

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 1: Obecné pokyny

350 Kč

ČSN ISO 13379-2 (011444) - leden 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 2: Aplikace založené na datech

230 Kč

ČSN ISO 18436-1 (011445) - listopad 2013 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování

230 Kč

ČSN ISO 18436-2 (011445) - listopad 2014 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací

350 Kč

ČSN ISO 18436-3 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku

230 Kč

ČSN ISO 18436-4 (011445) - září 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 4: Provozní analýza maziv

230 Kč

ČSN ISO 18436-5 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 5: Laboratorní technik/analytik pro maziva

340 Kč

ČSN ISO 18436-6 (011445) - září 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise

230 Kč

ČSN ISO 18436-7 (011445) - prosinec 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 7: Termografie

230 Kč

ČSN ISO 18436-8 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 8: Ultrazvuk

230 Kč

ČSN ISO 13381-1 (011446) - červenec 2017 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč

ČSN ISO 6954 (011450) - prosinec 2003 aktuální vydání

Vibrace - Směrnice pro měření, zaznamenávání a hodnocení vibrací na osobních a obchodních lodích s ohledem na obyvatelnost plavidla

190 Kč

ČSN ISO 18129 (011463) - leden 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Přístupy k diagnostice výkonnosti

340 Kč

ČSN ISO 29821 (011464) - listopad 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Obecné pokyny, postupy a validace

340 Kč

ČSN ISO 18434-1 (011465) - červenec 2009

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy

340 Kč

ČSN ISO 18434-2 (011465) - červen 2021

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu

350 Kč

ČSN ISO 18431-1 (011466) - říjen 2006

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.09t

360 Kč

ČSN ISO 18431-2 (011466) - červen 2005

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.08t

250 Kč

ČSN ISO 18431-3 (011466) - listopad 2014

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 3: Metody časově-frekvenční analýzy

190 Kč

ČSN ISO 18431-4 (011466) - prosinec 2007

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy

230 Kč

ČSN ISO 10813-1 (011467) - říjen 2005

Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí

340 Kč

ČSN ISO 10813-2 (011467) - červen 2020

Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 2: Zařízení pro dynamické zkoušení konstrukce

340 Kč

ČSN ISO 16587 (011468) - červen 2005

Vibrace a rázy - Výkonnostní parametry pro monitorování stavu konstrukcí

230 Kč

ČSN ISO 5344 (011469) - listopad 2005

Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.17t

405 Kč

ČSN ISO 13372 (011470) - duben 2013 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník

340 Kč

ČSN ISO 15261 (011471) - duben 2006

Systémy generující vibrace a rázy - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.17t

405 Kč

ČSN ISO 18437-1 (011472) - květen 2013

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 1: Principy a pokyny

230 Kč

ČSN ISO 18437-2 (011472) - prosinec 2006

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 2: Rezonanční metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.11t

355 Kč

ČSN ISO 18437-3 (011472) - prosinec 2006

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.11t

355 Kč

ČSN ISO 18437-5 (011472) - říjen 2011

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 5: Poissonův poměr na základě porovnání mezi měřením a analýzou provedenou metodou konečných prvků

230 Kč

ČSN ISO 18437-6 (011472) - leden 2019

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 6: Superpozice čas-teplota

340 Kč

ČSN ISO 2017-1 (011473) - listopad 2006

Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 1: Technické informace pro provedení izolace vibrací

230 Kč

ČSN ISO 2017-2 (011473) - duben 2009

Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů

230 Kč

ČSN ISO 18312-1 (011474) - listopad 2012

Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 1: Přímá metoda

230 Kč

ČSN ISO 18312-2 (011474) - září 2012

Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 2: Nepřímá metoda

340 Kč

ČSN ISO 18649 (011480) - srpen 2005

Vibrace - Vyhodnocení výsledků měření z dynamických zkoušek a vyšetřování na mostech

340 Kč

ČSN ISO 14963 (011481) - srpen 2005

Vibrace a rázy - Směrnice pro provádění dynamických zkoušek a dynamických vyšetřování mostů a viaduktů

340 Kč

ČSN ISO 14839-1 +Amd. 1 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník

350 Kč

ČSN ISO 14839-2 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 2: Hodnocení vibrací

340 Kč

ČSN ISO 14839-3 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 3: Hodnocení hranice stability

440 Kč

ČSN ISO 14839-4 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 4: Technické pokyny

440 Kč

TNI ISO/TR 19201 (011483) - březen 2014

Vibrace - Metodika výběru vhodných norem pro vibrace strojů

350 Kč

ČSN EN ISO 10846-5 (011676) - září 2009

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 5: Metoda měření v budicím bodě pro stanovení nízkofrekvenční přenosové tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

340 Kč

ČSN EN 15495 (015087) - červen 2008

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Zónová lokalizace zdrojů AE

190 Kč

ČSN EN 60994 (085014) - srpen 1997

Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

570 Kč

ČSN 12 3063 (123063) - červen 1987

Ventilátory. Metody měření mechanického kmitání

125 Kč

ČSN EN 4662 (318053) - září 2010

Letectví a kosmonautika - Specifikace zkoušky dílů tlumících vibrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8528-9 (333140) - duben 1998

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

230 Kč

ČSN EN 61373 ed. 2 (333565) - květen 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.13t, Oprava 2 1.14t, Oprava 3 4.17t, Oprava 4 5.18t

520 Kč

ČSN EN 60034-14 ed. 2 (350000) - srpen 2004

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.08t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 21. září 2021 (přejít na náhradu).

327 Kč

ČSN 35 6854 (356854) - srpen 1987

Mechanické kmitání. Izolátory mechanického kmitání. Všeobecné požadavky na zkoušky

190 Kč

ČSN ISO 2954 (356859) - říjen 2012 aktuální vydání

Vibrace strojních zařízení s rotačním a vratným pohybem - Požadavky na přístroje pro měření mohutnosti vibrací

230 Kč

ČSN ISO 5348 (356860) - srpen 1999 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Mechanické připevnění akcelerometrů

230 Kč