ČSN EN 60994 (085014)

Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle

Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60994:1992. Tato mezinárodní norma se vztahuje na jakýkoli typ přetlakové nebo rovnotlaké turbíny, jakož i na jakýkoli typ čerpadlové turbíny a akumulačního čerpadla, spojených s elektrickým generátorem nebo motorem. Norma zahrnuje problematiku standardních zkoušek vibrací a pulzací. Předmětem zkoušek je: posouzení konstrukce hydraulického stroje, výroby a montáže z hlediska vibrací; posouzení změn vibrací stroje během jeho životnosti; doporučená opatření pro provoz soustrojí (například volba nejvhodnějšího pořadí úkonů při přechodových pochodech); pomoc při analýze závad a poruch. Není-li možné uplatnit doporučení normy v důsledku konstrukce hydraulického stroje, nebo není-li nutné vykonat některé z měření, může se od takových zkoušek, po předchozí dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upustit. Předmětem normy je stanovit jednotná pravidla, která budou uplatňována při měření vibrací a pulzací. Stanovit metody měření a zpracování údajů. Vyznačit kritéria pro jednotný přístup k porovnání vibrací a pulzací různých hydraulických strojů téže třídy. Zajistit možnost shromáždění skutečných údajů stejného charakteru na různých hydraulických strojích. Hlavní zásady: vylučuje všechny záležitosti čistě obchodního rázu, nezabývá se speciálními zkouškami vibrací a pulzací pro výzkumné účely, nevztahuje se na laboratorní modelové zkoušky vibrací a pulzací, ani zkoušky jednotlivých skutečných součástí v závodě (jsou-li výsledky modelových měření dynamických veličin k dispozici, je třeba je vzít v úvahu), nevztahuje se na problémy související s vibracemi stavební části a jiných součástí elektrického stroje, nežli jsou ložiska a hřídel, jakož i tlakovými pulzacemi v průtočných částech vně stroje, neobsahuje doporučení k identifikaci a odstraňování příčin vibrací, bere v úvahu jen mechanické vibrace s vyloučením akustických efektů při posouzení vibračních potíží hydraulického stroje. Normalizovány jsou následující oddíly: I - Všeobecně, II - Provedení zkoušek, III - Metody měření, sběr a zpracování dat. Rozsáhlou normu doplňují tabulky a obrázky (schématické nákresy). ČSN EN 60994 (08 5014) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN EN 60994 (085014)
Katalogové číslo 21646
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963216461
Změny a opravy Oprava 1 9.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)