ČSN ISO 2631-5 (011405) Aktuální vydání

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy

ČSN ISO 2631-5 Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument se zabývá expozicí člověka sdruženým rázům a formuluje požadavky na měření sdružených rázů. Výsledky těchto měření u sedících jedinců jsou pak analyzovány, aby se poskytly informace pro posouzení škodlivých zdravotních účinků na koncové ploténky obratlů v bederním úseku páteře v důsledku komprese. I když nedojde k poranění koncové ploténky, mohlo by dojít k rozvoji dalších poranění.
POZNÁMKA 1 - Sdružené rázy jsou rázy o rozdílné velikosti a tvaru, které se během měřicího intervalu často vyskytují v pravidelných nebo nepravidelných intervalech.
POZNÁMKA 2 - Jak je navrženo v přílohách, hodnocení běžného rizika poranění je založeno na naměřených reprezentativních expozicích v kombinaci s individuální anamnézou expozice. Budoucí rizika mohou být posouzena podle předpokládaných dob trvání expozice. Výrobci měřicích zařízení se vyzývají k vývoji přístroje umožňujícího hodnocení expozice na místě samém.
V tomto dokumentu jsou rozlišeny dva režimy expozice: jeden pro přísné podmínky a jeden pro méně přísné podmínky.
POZNÁMKA 3 - V kapitole 4 je uveden popis obou režimů.
Tento dokument platí pro nevážená zrychlení ve svislém směru, která mají špičkové hodnoty až do 137,3 m/s2 (14 g) naměřené na rozhraní sedadlo-osoba pod sedacími výběžky kosti pánevní se šířkou měřicího pásma od 0,01 Hz do 80 Hz.
POZNÁMKA 4 - Šířka měřicího pásma je definována v 5.1.
Při použití metody v případě mohutných expozic je zvláště potřebná opatrnost, poněvadž špičková zrychlení 137,3 m/s2 (14 g) jsou blízko fyzické mezi, kterou může páteř vydržet.

Označení ČSN ISO 2631-5 (011405)
Katalogové číslo 509496
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135094967
Tato norma nahradila ČSN ISO 2631-5 (011405) z listopadu 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 2631-1 (011405)
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN ISO 2631-2 (011405)
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)