ČSN ISO 6383-1 (640601) Zrušená norma

Plasty. Fólie a desky. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 1: Metoda trouser

ČSN ISO 6383-1 Plasty. Fólie a desky. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 1: Metoda trouser
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6383-1:1983. ISO 6383 se skládá z následujících částí: Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa typu trouser. Část 2: Elmendorfova metoda. Specifikuje metodu stanovení odolnosti proti dalšímu trhání plastových fólií nebo desek o tloušťce menší než 1 mm s použitím zkušebních těles typu trouser (ve tvaru pásku s podélným zářezem). Zkouší se za definovaných podmínek kondicionování (teploty, vlhkosti) a rychlosti zkoušení. ČSN ISO 6383-1 (64 0601) byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 64 0601 z 9.6.1977.

Označení ČSN ISO 6383-1 (640601)
Katalogové číslo 15973
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963159737
Změny a opravy Z1 11.04t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 6383-1 (640601)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6383-1 (640601)
Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser

ČSN ISO 6383-2 (640613)
Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda