ČSN ISO 2382-2 (369001) Zrušená norma

Informační technika. Slovník. Část 2: Aritmetické a logické operace

ČSN ISO 2382-2 Informační technika. Slovník. Část 2: Aritmetické a logické operace
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2382-2:1976. Slovník je určen k usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti zpracování dat. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů a definuje jejich vzájemné vztahy. Pro usnadnění jejich překladu do jiných jazyků jsou definice navrženy tak, aby byly v mezích možností eliminovány zvláštnosti jednotlivých jazyků. Česky a slovensky a dále anglicky, francouzsky a německy je uvedeno názvosloví. Česky a anglicky je definováno cca 120 hesel. ČSN ISO 2382-2 (36 9001) byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 36 9001 část 2 z 19.6.1985.

Označení ČSN ISO 2382-2 (369001)
Katalogové číslo 15482
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963154824
Norma byla zrušena k 1. 11. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001)
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika