1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 35.080 - Vývoj softwaru a systémová dokumentace

ČSN EN 9320 (310408) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - září 2019 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)

340 Kč

ČSN EN 9223-100 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 100: Příručka pro aplikaci zásad managementu konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9223-101 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 101: Identifikace konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-102 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 102: Vykazování stavu konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-103 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 103: Ověřování konfigurace, revize a audity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-104 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 104: Řízení konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9223-105 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16602-80 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování softwarových produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 50657 (341518) - březen 2018

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Palubní software drážních vozidel

945 Kč

ČSN EN 50128 ed. 2 (342680) - duben 2012 aktuální vydání

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.14t, A1 7.20t, A2 2.21t

1 085 Kč

ČSN EN 62008 (356510) - červen 2006

Funkční vlastnosti a kalibrační metody systémů sběru digitálních dat a odpovídajícího programového vybavení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN 35 6563 (356563) - březen 1991

Blokové přenosy v systémech CAMAC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t

372 Kč

ČSN IEC 62138 (356665) - duben 2005

Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Z2 3.20t

Norma bude zrušena k 9. září 2022 (přejít na náhradu).

504 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-1 (369002) - listopad 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 1: Koncepty a definice

550 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-2 (369002) - listopad 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 2: Testovací procesy

570 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3 (369002) - listopad 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 3: Dokumentace testování

945 Kč

ČSN ISO/IEC 20926 (369003) - prosinec 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Softwarové měření - Metoda měření funkční velikosti IFPUG 2009

340 Kč

ČSN ISO/IEC 25000 (369006) - srpen 2017

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwaru (SQuaRE) - Pokyn ke SQuaRE

350 Kč

ČSN ISO/IEC 20968 (369012) - srpen 2003

Softwarové inženýrství - Analýza funkčních bodů Mk II - Příručka pro praktiky počítání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 11411 (369024) - květen 1998

Informační technologie - Zobrazení stavových přechodů softwaru při lidské komunikaci

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8631 (369025) - únor 1996

Informační technika. Konstrukce programů a konvence pro jejich prezentaci

190 Kč

ČSN ISO/IEC 15504-4 (369027) - září 2006

Informační technologie - Posuzování procesu - Část 4: Návod na zlepšování procesu a určování způsobilosti procesu

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14598-5 (369028) - prosinec 1999

Informační technologie - Hodnocení softwarového produktu - Část 5: Postup pro hodnotitele

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14598-6 (369028) - listopad 2002

Softwarové inženýrství - Hodnocení produktu - Část 6: Dokumentace vyhodnocovacích modulů

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14764 (369034) - červen 2010 aktuální vydání

Softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu softwaru - Údržba

440 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 (369035) - listopad 2019

Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software

570 Kč

ČSN 36 9041 (369041) - únor 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Soubor písmen v české abecedě

125 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 15288 (369042) - únor 2018

Systémové a softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu systému

770 Kč

ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043) - říjen 2019

Informační technologie - Správa aktiv IT - Část 1: Systémy správy aktiv IT - Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 30121 (369044) - leden 2017

Informační technologie - Správa forenzního rámce rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 38500 (369045) - únor 2020

Informační technologie - Správa a řízení IT technologií v organizaci

230 Kč

ČSN ISO/IEC 13719-2 (369177) - prosinec 2000

Informační technologie - Prostředí obecných přenositelných nástrojů (PCTE) - Část 2: Vazby programovacího jazyka C

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 13800 (369369) - červenec 1998

Informační technologie - Postup pro registraci identifikátorů a atributů struktury nosiče a souboru

190 Kč

ČSN ISO/IEC 8211 (369659) - květen 1997

Informační technologie - Specifikace popisového datového souboru pro výměnu informací

590 Kč

ČSN ISO/IEC 14863 (369937) - červenec 1999

Informační technologie - Systémově nezávislý datový formát (SIDF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN ISO 25065 (833580) - březen 2021

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Specifikace uživatelských požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14915-1 (833581) - duben 2003

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 1: Zásady pro navrhování a rámcové podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14915-3 (833581) - duben 2003

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 3: Výběr médií a jejich kombinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 9241-11 (833582) - prosinec 2018 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-112 (833582) - září 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-920 (833582) - leden 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25066 (833590) - duben 2020

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Hodnotící zpráva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 25063 (833590) - prosinec 2017

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: kontext popisu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 25064 (833598) - leden 2018

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: Zpráva o potřebách uživatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16080 (979740) - červen 2014

Software a služby pro filtrování obsahu a komunikace na internetu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč