ICS 01.040.35 - Informační technologie. Kancelářské stroje (názvosloví)

ČSN EN 15213-1 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 1: Referenční architektura a terminologie

230 Kč

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) - únor 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika

350 Kč

ČSN EN 17054 (369007) - říjen 2019

Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické verze ISO/IEC 2382-37:2012

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 20924 (369020) - srpen 2019

Internet věcí (IoT) - Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - květen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

350 Kč

ČSN ISO/IEC 17788 (369865) - duben 2017

Informační technologie - Cloud computing - Přehled a slovník

230 Kč

ČSN EN 1556 (977100) - duben 1999

Čárové kódy - Terminologie

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126) - červen 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-3 (977126) - srpen 2012

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO TR 9007 (979702) - leden 1996

Systémy zpracování informací. Pojmy a terminologie pro pojmové schéma a informační základnu

945 Kč

ČSN ISO/IEC 16509 (979705) - prosinec 2000

Informační technologie - Terminologie roku 2000

230 Kč

ČSN P ISO/TS 19104 (979823) - březen 2010

Geografická informace - Terminologie

770 Kč

ČSN EN ISO 11073-10101 (980014) - duben 2006

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10101: Nomenklatura

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 095 Kč

TNI CEN/TR 15212 (980021) - červen 2011

Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč