ČSN EN 308 (696308)

Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla

ČSN EN 308 Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 308:1997. Evropská norma EN 308:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví metody, které mají být použity pro laboratorní zkoušení zařízení pro regeneraci tepla metodou vzduch-vzduch nebo takových, které regenerují teplo ze spalin topných zařízení v budovách (s výjimkou využití pro vlastní proces) za účelem získání jmenovitých hodnot. Tím jsou dány požadavky na provedení těchto zkoušek a určena vstupní kritéria, požadovaná pro zkoušky na ověření údajů o výkonu, předaných výrobcem. Tato evropská norma je určena k použití jako podklad pro zkoušení zařízení na regeneraci tepla pro HVAC-systémy, které podle specifikace v prEN 247 sestávají z výměníků tepla samostatně instalovaného ve skříni, mající potřebné elementy pro přívod vzduchu a v některých případech ventilátory a čerpadla, ale bez jakýchkoliv dodatečných komponent HVAC-systému. Měření je omezeno na nezbytné případy pro stanovení výkonnosti výměníků tepla klasifikovaných v prEN 247 používajících kapaliny uvedené v prEN 247 (prEN 247 nezavedena, nahrazena EN 247, zavedenou v ČR jako ČSN EN 247). Postupy při měření uvedených veličin a parametrů jsou v ČSN EN 308 podrobně popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly : Kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Značky a indexy, kapitolu 4 - Definice, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky, kapitolu 6 - Postupy zkoušení a požadavky na přesnost a kapitolu 7 - Protokol o zkoušce. ČSN EN 308 (69 6308) byla vydána v květnu 1998. Nahradila ČSN P ENV 308 (69 6308) z března 1994.

Označení ČSN EN 308 (696308)
Katalogové číslo 52394
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963523941
Tato norma nahradila ČSN P ENV 308 (696308) z března 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)