ČSN ISO 6746-2 (277602) Zrušená norma

Stroje na zemné práce. Definície rozmerov a ich značky. Časť 2: Pracovné zariadenie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6746-2:1987. Tato část ISO 6746 definuje termíny a značky, které se týkají rozměrů pracovních zařazení strojů na zemní práce. Tato část se vztahuje na pracovní zařazení základních typů strojů na zemní práce tak, jak jsou definovány v ČSN ISO 6165. Je normalizován systém kodování rozměrů. Tabelárně je pak k jednotlivým kódům definice i nákres. ČSN ISO (6746-2) byla vydána v březnu 1994. Nahradila 35, 37 až 40, 60 až 79 ČSN 27 8045 z 25.4.1991.

Označení ČSN ISO 6746-2 (277602)
Katalogové číslo 15935
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963159355
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN ISO 6746-2 (277601)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6746-1 (277601)
Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 1: Základní stroj

ČSN ISO 6746-2 (277601)
Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 2: Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky