ČSN 46 1100-7 (461100) Zrušená norma

Obilí potravinářské. Část 7: Oves potravinářský

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 a 5.3 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 1100 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, Část 2 Pšenice potravinářská, Část 3 Pšenice tvrdá, část 4 Žito, Část 5 Ječmen sladovnický, Část 6 Ječmen potravinářský, Část 7 Oves potravinářský, Část 8 Kukuřice potravinářská. Tato sedmá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky ovsa setého (Avena sativa L.) a ovsa nahého - bezpluchého (Avena nuda), určeného ke zpracování v potravinářském průmyslu. Neplatí pro oves krmný a pro osivo. Významné jsou zezávazněné čl. kapitoly 3 - Technické požadavky a to pokud jde o příměsi a nečistoty. Čl.3.1 stanoví, co se považuje za příměs. Čl.3.2 pak stanovuje, co se považuje za nečistoty. Dále jsou zezávazněny v kap. 4 - Zdravotní nezávadnost. Čl.4.1, který stanoví: "Kromě požadavků stanovených v této normě musí oves potravinářský odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN 46 1010." Dále je závazný čl.4.2, který stanoví: "Oves potravinářský musí být zdravý, vyzrálý, bez cizích pachů a škůdců, barvy světle žluté až žluté nebo bílé, vyrovnané. Nesmí obsahovat zrna naplesnivělá a plesnivá. Konečně je závazná kap. 5, která se týká dodávání, zřejmě proto, že obsahuje - mezi jiným - max. obsah příměsí (9,0 %) a další znaky jakosti. ČSN 46 1100-7 byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 46 1211 z 12.8.1983.

Označení ČSN 46 1100-7 (461100)
Katalogové číslo 16077
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963160771
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN 46 1100-7 (461100)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 1100-1 (461100)
Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1100-2 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská

ČSN 46 1100-3 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

ČSN 46 1100-4 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

ČSN 46 1100-5 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický

ČSN 46 1100-8 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 8: Kukuřice potravinářská pro mlýnské zpracování

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461100-7
  • ČSN 46 11 00-7