ČSN ISO 5127-2 (010183) Zrušená norma

Dokumentace a informace. Slovník. Část 2: Tradiční dokumenty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5127-2:1983. Mezinárodní norma ISO 5127 se skládá z většího počtu částí, které jsou uspořádány takto: Část 1: Základní pojmy. Část 2: Tradiční druhy dokumentů. Část 3: Obrazové dokumenty. Část 4: Archivní dokumenty. Část 5: Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a údajů (dat) v nich obsažených. Část 6: Selekční jazyka. Část 7: Vyhledávání a šíření informací. Část 8: Uchovávání, ochrana a reprografické zpracování dokumentů. Část 9: Organizace a řízení archivů, knihoven, dokumentačních středisek a muzeí. Část 10: Právní aspekty dokumentace a Část 11: Audiovizuální dokumenty. Účelem normy je usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti informací a dokumentů. Uvádí ve dvou jazycích termíny a definice vybraných pojmů z oblasti informací a dokumentace a vymezuje vztahy mezi hesly. Rozsah působnosti této normy odpovídá přibližně rozsahu působnosti normy ISO/TC 46 "Normalizace prací v knihovnách a v informačních a dokumentačních střediscích, anotačních a indexačních služeb, práce v archivech, informační a ediční činnosti". Pro usnadnění překladu do jiných jazyků jsou definice navrženy tak, aby se pokud možno vyhnuly specifickým obratům, které jsou vlastní pouze jednomu z jazyků. Tato část normy zahrnuje zejména základní pojmy z oblasti informací a dokumentace, jichž se používá pro popis tradičních dokumentů a také odvozené termíny, které je možno považovat za nejužitečnější pro praktické použití. Česky a slovensky a dále anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 80 hesel. ČSN ISO 5127-2 (01 0183) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN ISO 5127-2 (010183)
Katalogové číslo 15962
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963159621
Změny a opravy Z1 12.96t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2003
a nahrazena ČSN ISO 5127 (010162)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)