ČSN EN 212 (490687) Zrušená norma

Ochranné prostriedky na drevo. Návod na odber a prípravu vzoriek ochranných prostriedkov na drevo a skúšobných telies z ošetreného dreva na analýzu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 212:1986. Je všeobecným návodem pro postup, jímž je třeba se řídit při odběru vzorků ochranných prostředků na dřevo a ošetřeného dřeva a při jejich přípravě k analýze. Normu je možno použít pro všechny representační vzorky určené k analýze obsahu aktivních látek ve vzorcích ochranných prostředků a za účelem identifikace, lokalizace a stanovení koncentrace těchto prostředků v ošetřovaném dřevě. Popsané metody se mohou použít při velkém počtu aplikací, od laboratorního zkoušení až po kontrolu ochranných prostředků či ošetřeného dřeva pro účely arbitráže. Kapitola 3 je celá věnována "Ohrožení zdraví a bezpečnosti práce". Konkrétně stanoví: "Všechny ochranné prostředky je třeba považovat za potenciálně toxické jak pro člověka, tak pro životní prostředí a je nutno s nimi manipulovat opatrně a podle specifických bezpečnostních doporučení, schválených národními a mezinárodními orgány. Rovněž je třeba dbát na návody výrobců. Při manipulaci s ošetřeným dřevem, zvlášť když je dřevo ještě vlhké anebo když obsahuje rozpouštědlo, je nutné používat ochranné rukavice. Po vysušení, jestliže se nezjistí pronikání prostředku na povrch (výkvět), není zapotřebí žádných zvláštních ochranných opatření, s výjimkou běžného mytí rukou před jídlem nebo kouřením". (V tomto místě norma odkazuje na národní předpisy, které ale nikde nejsou zmíněny. V ČR zřejmě v podstatě neexistují - kromě obecných požadavků např. v zákoníku práce.) Dále se v kap. 3 uvádí: "Při soustružení, broušení nebo řezání ošetřeného dřeva se doporučuje používat účinný systém na odsávání prachu; obsluha musí povinně používat respirátor. Organická rozpouštědla běžně používaná v ochranných prostředcích jsou hořlavá, takže je nutno s nimi manipulovat opatrně". (V tomto případě se odkazuje na národní přílohu NA, která ale k normě připojena není!) Norma dále poměrně přesně popisuje postup při odběru vzorků ochranných prostředků i ošetřeného dřeva. ČSN EN 212 (49 0687) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN EN 212 (490687)
Katalogové číslo 15936
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963159362
Norma byla zrušena k 1. 2. 2004
a nahrazena ČSN EN 212 (490687)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)