ČSN EN 212 (490687) Aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Návod na odběr a přípravu vzorků ochranných prostředků na dřevo a zkušebních těles z ošetřeného dřeva k analýze

ČSN EN 212 Ochranné prostředky na dřevo - Návod na odběr a přípravu vzorků ochranných prostředků na dřevo a zkušebních těles z ošetřeného dřeva k analýze
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 212:2003. Udává všeobecný návod pro postupy, kterými je třeba se řídit při odběru vzorků ochranných prostředků na dřevo a ošetřeného dřeva a při jejich přípravě k analýze. Normu je možno použít pro všechny representativní vzorky určené k analýze obsahu účinných a dalších složek ve vzorcích ochranných prostředků a za účelem identifikace, zjištění rozložení a stanovení koncentrace těchto prostředků v ošetřeném dřevě. Popsané metody se mohou používat v širokém rozsahu aplikací od laboratorního výzkumu až po kontrolu ochranných prostředků či ošetřeného dřeva pro účely arbitráže. Kapitola 4 je celá věnována "Ochraně zdraví a bezpečnosti práce". Všechny ochranné prostředky je nutné považovat za potenciálně toxické jak pro člověka, tak i pro životní prostředí a je třeba s nimi zacházet opatrně a podle specifických bezpečnostních doporučení schválených národními a mezinárodními orgány. Rovněž je nutno dodržovat návody výrobců. Při manipulaci s ošetřeným dřevem, minimálně po dobu dokud je dřevo ještě vlhké a nebo když obsahuje rozpouštědlo, je třeba používat ochranné rukavice. Po vysušení, pokud se nezjistí pronikání prostředku na povrch, nejsou nutná již zvláštní ochranná opatření, s vyjímkou běžného mytí rukou před jídlem nebo kouřením. Při soustružení, broušení nebo řezání ošetřeného dřeva se doporučuje používat účinný systém na odsávání prachu, jinak obsluha musí používat vhodný respirátor. Organická rozpouštědla běžně používaná v ochranných prostředcích jsou hořlavá a je proto nutné s nimi opatrně zacházet. Je potřeba dodržovat normy upravující použití a skladování hořlavých kapalin. Norma dále poměrně přesně popisuje postupy při provádění odběru vzorků pevných, pastovitých a tekutých ochranných prostředků a ošetřeného dřeva, v návaznosti na požadavky EN 351-1,2. Je popsán i obsah protokolu o odběru vzorků (kapitola 9).

Označení ČSN EN 212 (490687)
Katalogové číslo 69238
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2004
Datum účinnosti 1. 2. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963692388
Tato norma nahradila ČSN EN 212 (490687) z března 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)