ČSN IEC 951-2 (356589) Zrušená norma

Zařízení pro monitorování záření v havarijních a pohavarijních stavech v jaderných elektrárnách. Část 2: Zařízení pro kontinuální monitorování vzácných plynů v plynných výpustích

ČSN IEC 951-2 Zařízení pro monitorování záření v havarijních a pohavarijních stavech v jaderných elektrárnách. Část 2: Zařízení pro kontinuální monitorování vzácných plynů v plynných výpustích
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 951-2:1988. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na základě jeho požadavku. Ve všeobecné části se stanoví, že norma platí pro zařízení na monitorování radioaktivních vzácných plynů v plynných výpustích z jaderných elektráren v havarijních a pohavarijních stavech. Určuje způsob monitorování a stanoví některé všeobecné zásady týkající se citlivosti a rozsahu monitorovacích zařízení, určených pro rychlé získávání informacích o únicích radioaktivních plynů, které jsou potřebné k realizaci nezbytných měření pro ochranu. Norma neplatí pro odběr vzorků a laboratorní analýzy, které mají zásadní význam pro úplný program monitorování výpustí. Norma platí pro monitory výpustí vzácných plynů, určených pro měření v havarijních a pohavarijních stavech, a to: a) objemové aktivity radioaktivních vzácných plynů v plynných výpustích v místě vypouštění, b) změny objemové aktivity v čase. Monitor může být rovněž použit ke stanovení celkové vypuštěné aktivity vzácných plynů v daném časovém období. Předmětem této normy je stanovení specifických požadavků a uvedení příkladů vhodných metod splňujících tyto požadavky pro zařízení plynule monitorující vzácné plyny v plynných výpustích v havarijních a pohavarijních stavech. Norma stanoví, že zařízení mohou být klasifikována jednak podle druhu detekovaného záření: tedy monitory celkové radioaktivity gama, dále monitory celkové radioaktivity beta, dále monitory typických nuklidů a konečně monitory celkové radioaktivity beta a gama. Jednak mohou být zařízení také klasifikována podle způsobu provozu: Jedná se buď o systém s detektorem umístěným v toku výpusti nebo v těsné blízkosti, nebo o systém, kde detektor měří reprezentativní část hlavního toku výpusti v nějakém vzdáleném místě. V 2. části jsou normalizovánny požadavky na návrh monitorů výpustí vzácných plynů, ve třetí jsou stanoveny zkušební postupy a v poslední (čtvrté) je normalizován obsah dokumentace, tj. osvědčení, příručky uživatele a zprávy a typové zkoušce. ČSN IEC 951-2 (35 6589) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN IEC 951-2 (356589)
Katalogové číslo 16056
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963160566
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)