ČSN EN 55022 (334290) Zrušená norma

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje na zařízení informační techniky (ITE) podle 3.1. Stanoví postupy pro měření nežádoucích signálů vytvářených ITE a specifikuje meze v kmitočtovém pásmu od 9 kHz až do 400 GHz pro třídy zařízení A i B. Měření není třeba provádět při kmitočtech, u kterých nejsou meze specifikovány. Záměrem této normy je vytvořit jednotné požadavky na úroveň rádiového rušení zařízení uvedených v předmětu normy, stanovit meze rušení, popsat metody měření a normalizovat pracovní podmínky a stanovovat způsob uvádění výsledků.

Označení ČSN EN 55022 (334290)
Katalogové číslo 19790
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963197906
Změny a opravy A1 4.97t, Cor.1 7.98t, A2 9.98t, Z3 10.03t, Z4 6.05t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2007
a nahrazena ČSN EN 55022 (334290)
Tato norma nahradila ČSN EN 55022 (334290) z března 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)