ICS 35.020 - Informační technologie (IT) obecně

ČSN EN 80000-13 (011300) - březen 2009

Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

370 Kč

ČSN EN ISO 7779 (011652) - srpen 2020 aktuální vydání

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací

590 Kč

ČSN ISO 9296 (011657) - červenec 2018 aktuální vydání

Akustika - Deklarované hodnoty emise hluku zařízení informační technologie a telekomunikací

230 Kč

ČSN IEC 60050-732 +A1 +A2 (330050) - prosinec 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí

945 Kč

ČSN IEC 60050-802 (330050) - květen 2012

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk

350 Kč

ČSN EN 55024 ed. 2 (334289) - září 2011 aktuální vydání

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

565 Kč

ČSN EN 62368-1 (367000) - červen 2015

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.17t, Oprava 2 5.18t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 6. lednu 2023 (přejít na náhradu).

2 067 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 (367000) - červenec 2020

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 070 Kč

ČSN EN IEC 62368-3 (367000) - červen 2020

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami

340 Kč

ČSN EN 62018 (367005) - červen 2004

Spotřeba zařízení informační technologie - Metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - únor 2021 nové vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-2 (367260) - leden 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-3 (367260) - leden 2019

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50600-1 (367260) - září 2013

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50600-1 ed. 2 (367260) - únor 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy

350 Kč

ČSN EN 50600-2-1 (367260) - prosinec 2014

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov

350 Kč

ČSN EN 50600-2-2 (367260) - prosinec 2014

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Rozvody napájení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 50600-2-2 ed. 2 (367260) - prosinec 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Zdroje a rozvody napájení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50600-2-3 (367260) - červen 2015

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50600-2-3 ed. 2 (367260) - prosinec 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50600-2-4 (367260) - prosinec 2015

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50600-2-5 (367260) - srpen 2016

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50600-3-1 (367260) - listopad 2016

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 3-1: Informace o správě a provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50600-4-1 (367260) - duben 2017

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-1: Přehled a obecné požadavky na klíčové ukazatele výkonnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50600-4-2 (367260) - duben 2017

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 50600-4-3 (367260) - duben 2017

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-3: Faktor obnovitelné energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

465 Kč

ČSN EN 50600-4-6 (367260) - listopad 2020

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-6: Činitel opětovného využití energie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50600-4-7 (367260) - srpen 2020

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-7: Koeficient účinnosti chlazení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62479 (367905) - září 2011

Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

340 Kč

ČSN EN 61606-4 (368312) - říjen 2007

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 4: Osobní počítač

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) - únor 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika

350 Kč

ČSN EN 16234-1 (369005) - červen 2020 aktuální vydání

Struktura elektronických pravomocí (e-CF) - Obecné evropské struktury pro odborníky v ICT napříč všemi odvětvími průmyslu - Část 1: Struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 20546 (369008) - duben 2020

Informační technologie - Data velkého objemu - Přehled a slovník

230 Kč

ČSN ISO 5806 (369010) - prosinec 1995

Zpracování informací. Specifikace jednoduchých rozhodovacích tabulek

230 Kč

ČSN ISO 5807 (369011) - leden 1996

Zpracování informací. Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy a diagramy zdrojů systému

340 Kč

ČSN ISO/IEC 20924 (369020) - srpen 2019

Internet věcí (IoT) - Slovník

190 Kč

ČSN ISO/IEC 30141 (369021) - prosinec 2019

Internet věcí (IoT) - Referenční architektura

590 Kč

ČSN ISO/IEC 21823-1 (369022) - leden 2020

Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura

230 Kč

ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060) - srpen 2017

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 6. lednu 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 60950-23 (369060) - září 2006

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 6. lednu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 62949 (369061) - říjen 2017

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím

340 Kč

ČSN EN 62911 (369062) - říjen 2016

Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) - říjen 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

440 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074) - březen 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074) - březen 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074) - duben 2018

Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 11576 (369327) - únor 1997

Informační technologie. Postupy pro registraci algoritmů pro bezztrátovou kompresi dat

125 Kč

ČSN ISO/IEC 17788 (369865) - duben 2017

Informační technologie - Cloud computing - Přehled a slovník

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 549 V3.1.1 (870009) - květen 2020

Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 305 174-1 V1.1.1 (870025) - září 2018

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 1: Přehled, společné a obecné aspekty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 (870025) - září 2018

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 471 V1.1.1 (872017) - červenec 2019

Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro virtualizaci síťových funkcí (NFV)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 999 V1.2.1 (874009) - listopad 2013

Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením - Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz instalací informační technologie s dálkovým napájením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1047-2 (916030) - říjen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO TR 9007 (979702) - leden 1996

Systémy zpracování informací. Pojmy a terminologie pro pojmové schéma a informační základnu

945 Kč

ČSN ISO/IEC 16509 (979705) - prosinec 2000

Informační technologie - Terminologie roku 2000

230 Kč