ČSN EN 21680-1 (011656) Zrušená norma

Akustika. Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji. Část 1: Technická metoda měření ve volném zvukovém poli nad rovinou odrážející zvuk

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 21680:1991. Tato část ISO 1680 určuje ve shodě s ČSN ISO 2204 technickou metodu (stupeň 2) měření hladin akustického tlaku na ploše hypotetického kvádru obklopujícího stroj a výpočet hladiny akustického výkonu vyzařovaného strojem. Určuje postup, který může být použit pro hodnocení zkušebního prostoru a stanovuje charakteristiky pro vyhovující měřící přístroje. Metoda platí pro určení hladiny akustického výkonu A, LWA stroje, a je-li to požadováno také pro určení hladin akustického výkonu v oktávových nebo třetinooktávových pásmech, a to z průměru hladin akustického tlaku naměřených na hypotetické měřící ploše, která má tvar kvádru. Tato část ISO 1680 je vhodná pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji, jako jsou motory a generátory (stejnosměrné nebo střídavé stroje) bez jakéhokoliv omezení pokud se týká výkonu nebo napětí, jsou-li vybaveny svým normálním příslušenstvím. Platí pro točivé elektrické stroje, jejichž žádný délkový rozměr (délka, šířka, výška) nepřesáhne 15 m. Za pozornost stojí tyto v normě uvedené definice: 3.5 Hladina akustického tlaku Lp v decibelech: Je dvacetinásobek dekadického logaritmu poměru akustického tlaku k referenčnímu akustickému tlaku. Musí být uvedena použitá váhová funkce, nebo šíře frekvenčního pásma a jeho střední frekvence např. hladina zvuku A,LpA, hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu atd. Hodnota referenčního akustického tlaku je 20 µPa. 3.8 Hladina akustického tlaku na ploše Lpf v decibelech: Je desetinásobek dekadického logaritmu poměru čtverce akustického tlaku na ploše ke čtverci referenčního akustického tlaku. 3.9 Hladina akustického výkonu LW v decibelech: Je desetinásobek dekadického logaritmu poměru daného akustického výkonu k referenčnímu akustickému výkonu. Musí být uvedena použitá váhová funkce, např. hladina akustického výkonu A,LWA, hladina akustického výkonu v třetinooktávovém pásmu apod. Hodnota referenčního akustického výkonu je 1 pW (10-12W). Dále je normalizováno akustické prostředí, požadavky na přístroje, instalace a provoz stroje, hladiny akustického tlaku na měřicí ploše, výpočet hladiny akustického tlaku na měřicí ploše a hladiny akustického výkonu, zaznamenávané údaje a údaje uváděné do protokolu. V příloze A jsou podrobněji popsány postupy hodnocení akustického prostředí, v příloze B postup výpočtu hladiny akustického výkonu A, LWA z hladin akustického výkonu v oktávových a třetinooktávových pásmech. Konečně v příloze C je metoda určení rozdílu mezi hladinou hluku při chodu naprázdno a při zatížení. ČSN EN 21680-1 (01 1656) byla vydána v březnu 1994. Spolu s ČSN EN 21680-2 nahradila ČSN 35 0019 část 01 z 18.6.1979.

Označení ČSN EN 21680-1 (011656)
Katalogové číslo 15467
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963154671
Norma byla zrušena k 1. 10. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 1680 (011656)