ČSN EN 50053-1 (332035) Zrušená norma

Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 1: Ruční stříkací pistole pro nátěrové hmoty s energií do 0,24 mJ

ČSN EN 50053-1 Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 1: Ruční stříkací pistole pro nátěrové hmoty s energií do 0,24 mJ
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50053-1:1989. Technologie: Při rozprašování nátěrové hmoty je kapalina přeměňována do kapiček tvořících mlhu, která je nasměrována na povrch, na kterém vytváří vytváří kvalitní rovnoměrnou vrstvu požadované tloušťky. U elektrostatických stříkacích zařízení jsou kapičky nátěrové hmoty nabíjeny pomocí vysokého napětí o velikosti řádově několik desítek kV a tím jsou přitahovány k uzemněným předmětům. Norma uvádí požadavky na výběr, instalaci a bezpečné používání ručních elektrostatických stříkacích pistolí s energií omezenou na 0,24 mJ a jejich příslušenství vyhovujícím ČSN EN 50050, které mohou při stříkání hořlavých nátěrových hmot vytvořit výbušnou atmosféru. Tato evropská norma se vztahuje na nebezpečí, která jsou specifická pro elektrická pole u elektrostatického stříkacího zařízení. Za pozornost stojí definice některých termínů: Antistatická obuv: obuv se svodovým odporem (odpor proti zemi) přes podrážku dostatečně nízkým tak, aby zabránila vzniku elekrostatických nábojů. Výbušná atmosféra: směs hořlavých látek ve formě plynů, par, mlhy,práškových plastů nebo vloček se vzduchem v atmosferických podmínkách v takovém objemovém poměru, že vlivem nadměrně vysoké teploty, oblouku nebo jisker může dojít k výbuchu (existuje skutečné nebezpečí). Spodní mez výbušnosti: koncentrace hořlavých plynů, par nebo mlhy ve vzduchu, pod kterou již nedochází k vytvoření výbušné atmosféry. Dále norma specifikuje všeobecné požadavky na dodávané zařízení a kvalitu jeho obsluhy i povinnosti při údržbě a čištění. Konkrétně se stanoví: Výrobce zařízení musí dodávat návody pro instalaci a bezpečné používání ručního elektrostatického stříkacího zařízení pro nanášení nátěrových hmot a jeho příslušenství, pro které platí tato evropská norma. Tyto návody musí být v jazyce, kterému uživatel rozumí. Elektrostatické stříkací zařízení má být obsluhováno pouze vyškoleným personálem, který byl plně seznámen s požadavky pro používání uvedenými v této normě. Navíc musí být na vhodném místě v blízkosti prostoru stříkání umístěn výstražný plakát v jazyce, kterému obsluha rozumí. Tento plakát musí shrnovat nejdůležitější postupy a opatření, které musí obsluha dodržovat. Konečně - pokud jde o čištění: Jasně musí být vyznačeno nebezpečí spojené s neschváleným způsobem čištění. Při čištění pistole musí být dodržován návod výrobce. Tento návod musí obsahovat tuto výstrahu: "Před začátkem čištění stříkací pistole nebo provádění jakékoliv jiné práce ve stříkacím prostoru musí být vysokonapěťový zdroj vypnut takovým způsobem, aby nemohl být uveden do provozu stlačením spouště (vypínače) na stříkací pistoli." ČSN EN 50053-1 (33 2035) byla vydána v březnu 1994. Nahradila čl.1.4.1 a 1.4.2 ČSN 33 2031 z 10.8.1987.

Označení ČSN EN 50053-1 (332035)
Katalogové číslo 16089
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963160894
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)