ČSN EN 120 (492657) Zrušená norma

Drevné materiály. Zisťovanie obsahu formaldehydu. Extrakčný postup zvaný "perforátorová metóda"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 120:1992. V úvodu vysvětluje, že "perforátorové číslo", zjištěné postupem podle této normy se považuje za "obsah formaldehydu" ve zkoušené desce. Výsledek se nicméně musí posuzovat v relaci se specifickým stavem desky v době zkoušky. Uvolňování formaldehydu z dřevných materiálů (např. z dřevotřískových desek, dřevovláknitých desek, překližek) je složitý proces. Výsledek zkoušky určité desky je závislý na době, která uplynula od její výroby, na podmínkách stárnutí , na vlhkosti v době zkoušky apod. Korelace mezi perforátorovým číslem a uvolňováním formaldehydu z desky je proto závislá na typu desky. Norma popisuje extrakční postup, nazývaný "perforátorová metoda". Používá se na zjištění obsahu formaldehydu v povrchově neupravených materiálech. Podstata zkoušky: Formaldehyd se ze zkušebních těles extrahuje toluenem za varu a zachycuje v destilované nebo demineralizované vodě. Obsah formaldehydu v tomto vodném roztoku se zjišťuje fotometricky acetylacetonovou metodou. Obsah formaldehydu ("perforátorové číslo") se vyjadřuje v mg formaldehydu/100 g úplně suché desky. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 120 (49 2657) byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 49 2657 z 21.12.1979.

Označení ČSN EN 120 (492657)
Katalogové číslo 15997
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963159973
Norma byla zrušena k 1. 9. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 12460-5 (490163)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)