Třída 4926 - Desky a výrobky zvlášť upravené

Zobrazit obsah třídy 49 - Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 12872 (492605) - září 2010

Desky na bázi dřeva - Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 622-1 (492612) - prosinec 2003 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 622-2 (492612) - leden 2005 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t

250 Kč

ČSN EN 622-3 (492612) - leden 2005 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky

230 Kč

ČSN EN 622-4 (492612) - leden 2020 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 622-5 (492612) - červen 2010 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF)

230 Kč

ČSN EN 312 (492614) - duben 2011 aktuální vydání

Třískové desky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 300 (492615) - prosinec 2006 aktuální vydání

Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky

230 Kč

ČSN EN 14755 (492617) - červenec 2006

Výtlačně lisované třískové desky - Požadavky

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16368 (492618) - červenec 2016 aktuální vydání

Lehké třískové desky - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 634-1 (492630) - březen 1997

Cementotřískové desky - Specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 634-2 (492630) - říjen 2007 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Specifikace - Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí

190 Kč

ČSN 49 2632 (492632) - srpen 2008

Štěpkocementové desky - Požadavky

125 Kč

ČSN EN 1328 (492640) - březen 1998 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti mrazu

125 Kč

ČSN EN 1128 (492641) - listopad 1997 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem

190 Kč

ČSN EN 15197 (492650) - říjen 2007

Desky na bázi dřeva - Pazdeřové desky - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč