ČSN ISO 9227 (038132) Zrušená norma

Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9227:1990. Stanoví přístroje, chemikálie a postup pro zkoušky v mlze neutrálního roztoku chloridu sodného (NSS), v mlze okyseleného roztoku chloridu sodného (AASS) a v mlze okyseleného roztoku chloridu sodného a chloridu měďnatého (CASS), kterými se zjišťuje protikorozní odolnost kovových materiálů jak nechráněných, tak i s ochrannými povlaky nebo s dočasnou protikorozní ochranou. Norma také popisuje metodu použitou pro výpočet korozní agresivity prostředí zkušební komory. ČSN ISO 9227 (03 8132) byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 03 8132 z 6.10.1983, ČSN 03 8143 z 6.10.1983, ČSN 03 8144 z 22.11.1983.

Označení ČSN ISO 9227 (038132)
Katalogové číslo 15430
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963154305
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 9227 (038132)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)