ČSN EN ISO 9227 (038132) Zrušená norma

Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou

ČSN EN ISO 9227 Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zařízení, chemikálie a postup pro zkoušky neutrální solnou mlhou (NSS), okyselenou solnou mlhou (AASS) a okyselenou solnou mlhou s chloridem měďnatým (CASS), kterými se posuzuje korozní odolnost kovových materiálů jak s trvalou nebo dočasnou protikorozní ochranou, tak i bez ní.
Norma také popisuje metodu používanou k hodnocení korozní agresivity prostředí ve zkušební komoře.
Všechny metody zkoušek solnou mlhou jsou vhodné ke kontrole dodržení srovnatelné úrovně kvality kovových materiálů, ať už s protikorozní ochranou nebo bez ní. Tyto zkoušky nejsou určeny jako porovnávací pro vzájemné srovnání různých materiálů z hlediska jejich korozní odolnosti.

Označení ČSN EN ISO 9227 (038132)
Katalogové číslo 91873
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2012
Datum účinnosti 1. 1. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963918730
Norma byla zrušena k 1. 1. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 9227 (038132)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9227 (038132) z března 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)