ČSN EN 50053-3 (332035) Zrušená norma

Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 3: Ruční stříkací pistole pro vločky s energií do 0,24 mJ nebo 5 mJ

ČSN EN 50053-3 Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 3: Ruční stříkací pistole pro vločky s energií do 0,24 mJ nebo 5 mJ
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50053-3:1989. Technologie: Při elektrostatickém nanášení vloček jsou vločky dopravovány k elektrostatickému stříkacímu zařízení proudem vzduchu nebo gravitačními silami. Při průtoku části vloček přes stříkací zařízení se částice elektrostaticky nabíjí pomocí vysokého napětí řádově v desítkách kilovolt, dodávaného z vysokonapěťového generátoru. Částice jsou přitahovány na uzemněný výrobek a ulpívají na těch částech, které jsou pokryty vrstvou lepidla. Lepidlo se vytvrzuje při pokojové teplotě nebo za tepla. K výbuchu může dojít, jsou-li splněny dvě následující podmínky: Jednak použité lepidlo vytváří výbušnou plynnou atmosféru nebo koncentrace vloček ve vzduchu anebo plynu je mezi spodní a horní mezí výbušnosti pro danou atmosféru a dále: je přítomen iniciační zdroj o dostatečné energii pro vznícení výbušné plynné atmosféry nebo oblaku vloček. Takovýmto iniciačním zdrojem může být například horký povrch, otevřený plamen, elektrický oblouk nebo jiskra. Z toho vyplývá, že výbuchu může být zabráněno, jestliže vyloučíme jednu nebo raději obě podmínky. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné zcela vyloučit zdroje vznícení, měl by být větší důraz kladen na zamezení vzniku výbušné atmosféry z částic vloček. ( Tolik úvodem.) Tato evropská norma uvádí požadavky na výběr, instalaci a bezpečná používání ručních elektrostatických stříkacích pistolí pro vločky a jejich příslušenství vyhovujících ČSN EN 50050, pro dále uvedené případy, kde jsou: a) vločky nanášené pomocí lepidel, schopných vytvořit výbušnou atmosféru; v tomto případě musí být energie stříkací pistole omezena na 0,24 mJ, b) vločky nanášené s pomocí lepidel neschopných vytvořit výbušnou atmosféru; v tomto případě musí být energie stříkací pistole omezena na 5 mJ. Tato evropská norma se vztahuje pouze k nebezpečím, která jsou specifická pro elektrostatické stříkání. Dále norma specifikuje všeobecné požadavky na dodávané zařízení a kvalitu jeho obsluhy. Výrobce zařízení musí dodávat návody pro instalaci a bezpečné používání ručního elektrostatického stříkacího zařízení pro nanášení vloček a jeho příslušenství, pro které platí tato evropská norma. Tyto návody musí být v jazyce, kterému uživatel rozumí. Elektrostatické stříkací zařízení má být obsluhováno pouze vyškoleným personálem, který byl plně seznámen s požadavky pro používání uvedenými v této normě. Navíc musí být na vhodném místě v blízkosti prostoru stříkání umístěn výstražný plakát v jazyce, kterému obsluha rozumí. Tento plakát musí shrnovat nejdůležitější postupy a opatření, které musí obsluha dodržovat. Konečně - pokud jde o čištění: Jasně musí být vyznačeno nebezpečí spojené s neschváleným způsobem čištění. Při čištění pistole musí být dodržován návod výrobce. Tento návod musí obsahovat tuto výstrahu: "Před začátkem čištění pistole nebo provádění jakékoliv jiné práce ve stříkacím prostoru musí být vysokonapěťový zdroj vypnut takovým způsobem, aby nemohl být uveden do provozu stlačením spouště (vypínače) na stříkací pistoli." ČSN EN 50053-3 (33 2035) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN EN 50053-3 (332035)
Katalogové číslo 16087
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963160870
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)