ČSN ISO 4524-1 (038519) Zrušená norma

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky ze zlata a jeho slitin. Část 1: Stanovení tloušťky povlaku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4524-1:1985. ISO 4524 obsahuje pod společným názvem Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin tyto části: Část 1: stanovení tloušťky povlaku. Část 2: Klimatické zkoušky. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti. Část 4: Stanovení obsahu zlata. Část 5: Zkoušky přilnavosti. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí. Část 7: Stanovení přechodového odporu tenkých vrstev. Tato první část normy specifikuje metody pro stanovení tloušťky elektrolyticky vyloučených povlaků zlata a jeho slitin určených pro technické, dekorativní a ochranné účely. Jsou normalizovány celkem 4 metody (mikroskopická, zpětného odrazu paprsků beta, gravimetrická a chemická). ČSN ISO 4524-1 (03 8519) byla vydána v březnu 1994. Nahradila oddíl B ČSN 03 8519 z 8.9.1981.

Označení ČSN ISO 4524-1 (038519)
Katalogové číslo 15540
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963155401
Norma byla zrušena k 1. 5. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 27874 (038518)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4524-3 (038519)
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti

ČSN ISO 4524-6 (038519)
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí