ICS 25.220.40 - Kovové povlaky

ČSN 01 4061 (014061) - březen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitu elektrolyticky vyloučenými kovovými povlaky

125 Kč

ČSN 01 4062 (014062) - září 1975

Povrchová úprava závitových součástí difuzním chromováním

125 Kč

ČSN EN ISO 10683 (021013) - březen 2019 aktuální vydání

Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 10684 (021032) - únor 2005

Spojovací součásti - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem

350 Kč

ČSN EN ISO 2080 (038006) - prosinec 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník

550 Kč

ČSN EN ISO 16348 (038103) - říjen 2003

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu

125 Kč

ČSN ISO 6988 (038130) - listopad 1994

Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 4536 (038136) - prosinec 1996

Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech. Korozní zkouška solnými kapičkami (zkouška SD)

190 Kč

ČSN 03 8137 (038137) - listopad 1989

Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocování korozního napadení

230 Kč

ČSN ISO 4539 (038141) - listopad 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu. Elektrolytická korozní zkouška (zkouška EC)

190 Kč

ČSN ISO 4541 (038142) - únor 1994

Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška Corrodkote (Zkouška CORR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 4543 (038143) - říjen 1996

Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování

190 Kč

ČSN EN ISO 10309 (038147) - duben 1997

Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

190 Kč

ČSN EN ISO 12687 (038148) - únor 1999

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Zkouška vlhkou sírou (sirným květem)

230 Kč

ČSN EN ISO 4519 (038150) - únor 1994

Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

295 Kč

ČSN EN ISO 10289 (038151) - září 2001

Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám

350 Kč

ČSN EN ISO 18332 (038153) - listopad 2008

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10308 (038154) - září 2006 aktuální vydání

Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti

350 Kč

ČSN EN ISO 4516 (038159) - leden 2003

Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa

230 Kč

ČSN 03 8162 (038162) - březen 1986

Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky. Metoda stanovení vnitřního napětí

190 Kč

ČSN EN ISO 2819 (038165) - prosinec 2018

Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13144 (038166) - červen 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4518 (038170) - březen 1994

Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Profilometrická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 3882 (038180) - listopad 2003 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky

230 Kč

ČSN EN ISO 2178 (038181) - leden 2017

Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda

350 Kč

ČSN ISO 2361 (038182) - březen 1994

Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 3497 (038183) - leden 2002

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Rentgenospektrometrické metody

340 Kč

ČSN EN ISO 3543 (038184) - listopad 2001 aktuální vydání

Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

250 Kč

ČSN EN ISO 9220 (038187) - leden 1997

Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem

190 Kč

ČSN EN ISO 10111 (038188) - září 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření plošné hmotnosti - Přehled gravimetrických a chemických analytických metod

230 Kč

ČSN EN ISO 1463 (038189) - prosinec 2004

Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 2177 (038191) - prosinec 2004

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním

230 Kč

ČSN EN 14571 (038192) - únor 2006

Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 21968 (038193) - duben 2020 aktuální vydání

Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14713-1 (038261) - únor 2018 aktuální vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi

340 Kč

ČSN EN ISO 14713-2 (038261) - září 2020 nové vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem

340 Kč

ČSN EN ISO 14713-3 (038261) - listopad 2017 aktuální vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13509 (038360) - leden 2004

Měřicí postupy v katodické ochraně

350 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500) - září 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků

230 Kč

ČSN EN ISO 15721 (038501) - listopad 2001

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků parami kyseliny siřičité a oxidu siřičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15720 (038502) - listopad 2001

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků na kovových podkladech gelovou elektrografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 26945 (038505) - srpen 2011 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2179 (038506) - říjen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

255 Kč

ČSN ISO 7587 (038507) - říjen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-olovo. Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 6158 (038508) - červenec 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely

340 Kč

ČSN EN ISO 2082 (038509) - duben 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 15726 (038510) - listopad 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem

230 Kč

ČSN EN ISO 2081 (038511) - říjen 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4526 (038512) - únor 2005

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely

340 Kč

ČSN EN ISO 1456 (038513) - duben 2010

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

340 Kč

ČSN EN 15646 (038514) - srpen 2009

Elektrolyticky vyloučené povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky hliníku a slitin hliníku s dodatečnou úpravou - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 2093 (038515) - březen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 4521 (038516) - duben 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely - Specifikace a metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN ISO 27874 (038518) - duben 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely - Specifikace a metody zkoušek

340 Kč

ČSN ISO 4524-3 (038519) - březen 1994

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN ISO 4524-6 (038519) - říjen 1993

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

97 Kč

ČSN EN ISO 14647 (038520) - červen 2017

Kovové povlaky - Stanovení pórovitosti povlaků zlata na kovových podkladech - Zkouška parami kyseliny dusičné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19598 (038521) - červenec 2017

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu

230 Kč

ČSN EN 16866 (038522) - červenec 2018

Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP)

230 Kč

ČSN 03 8530 (038530) - listopad 1990

Ochrana proti korozi. Elektrolytické pokovování v Hullově vaničce. Metoda zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 4525 (038531) - říjen 2004 aktuální vydání

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech

230 Kč

ČSN EN ISO 4527 (038541) - leden 2004

Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

370 Kč

ČSN EN 13858 (038542) - červen 2007 aktuální vydání

Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli

230 Kč

ČSN EN ISO 12683 (038543) - červen 2005

Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1461 (038560) - leden 2010 aktuální vydání

Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 1460 (038561) - leden 1997

Kovové povlaky. Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech. Vážkové stanovení plošné hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 17668 (038570) - září 2016

Zinkové difuzní povlaky na ocelových výrobcích - Sherardování - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3613 (038631) - červen 2011 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 12487 (038633) - listopad 2007 aktuální vydání

Ochrana kovů proti korozi - Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku

230 Kč

ČSN EN 15648 (038714) - září 2009 aktuální vydání

Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem

190 Kč

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - leden 2020 aktuální vydání

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi

350 Kč

ČSN EN ISO 2063-2 (038734) - květen 2018

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 2828 (318050) - prosinec 1995

Letectví a kosmonautika. Zkouška přilnavosti kovových povlaků hlazením tlakem

125 Kč

ČSN EN 2830 (318051) - prosinec 1995

Letectví a kosmonautika. Zkouška přilnavosti kovových povlaků střihovým namáháním

125 Kč

ČSN EN 10240 (420255) - březen 2001

Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách - Požadavky na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech

230 Kč

ČSN EN 13603 (420433) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro hodnocení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice

230 Kč

ČSN EN 10318 (420514) - únor 2006

Stanovení tloušťky a chemického složení kovových povlaků na základě zinku a hliníku - Běžná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 42 0743 (420743) - srpen 1987

Zinkový povlak na ocelových drátech. Metody zkoušek povlaku

230 Kč

ČSN EN 10244-1 (426611) - říjen 2009 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.12t

210 Kč

ČSN EN 10244-2 (426611) - říjen 2009 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

230 Kč

ČSN EN 10244-3 (426613) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 3: Povlaky z hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10244-4 (426614) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 4: Povlaky z cínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10244-5 (426615) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 5: Povlaky z niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 10244-6 (426616) - leden 2002

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 6: Povlaky z mědi, bronzu a mosazi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč