ČSN IEC 621-5 (341635) Zrušená norma

Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 5: Provozní požadavky

ČSN IEC 621-5 Elektrická zařízení pro venkovní pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů a lomů). Část 5: Provozní požadavky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 621-5:1987. Tato pátá část popisuje obvyklé provozní postupy, které by se měly provést k zajištění bezpečnosti lidí. Tyto postupy mohou být za určitých okolností odlišné, jestliže se zamýšlená činnost vykonává pod dozorem. Část 1 normy se zabývá omezením přístupu osob do provozoven. Část 2 se týká činnosti osob, které pracují v blízkosti živých částí. Za pozornost stojí normalizované vzdálenosti, a to pro přiblížení se osob a pro pohyb vozidel a strojů pod venkovním elektrickým vedením. Tyto vzdálenosti jsou tabelizovány:

Tabulka I - Minimální vzdálenosti pro přiblížení se osob
+-----------------------------------------------------------+
¦ Maximální efektivní hodnota ¦ Minimální vzdálenosti pro ¦
¦provozního napětí (sdruženého) ¦ přiblížení v mm ¦
¦ v kV ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------¦
¦ 1 ¦ neuvádí se ¦
¦ 6 ¦ 90 ¦
¦ 10 ¦ 150 ¦
¦ 20 ¦ 215 ¦
¦ 30 ¦ 325 ¦
¦ 45 ¦ 520 ¦
¦ 60 ¦ 700 ¦
¦ 110 ¦ 1100 ¦
¦ 150 ¦ 1550 ¦
¦ 220 ¦ 2200 ¦
+-----------------------------------------------------------+
Část 3 normy se týká pohybu vozidel a strojů v blízkosti venkovních elektrických vedení. I v tomto případě jsou vzdálenosti tabelizovány: Tabulka II - Minimální vzdálenosti pro pohyb vozidel a strojů pod venkovními elektrickými vedeními a v jejich blízkosti.

+------------- ----------------------------------------------+
¦ Maximální efektivní hodnota ¦ Minimální vzdálenost ¦
¦provozního napětí (sdruženého) ¦ v mm ¦
¦ v kV ¦ ¦
+-------------------------------+---------------------------¦
¦ 1 ¦ 1000 ¦
¦ 30 ¦ 2300 ¦
¦ 60 ¦ 2500 ¦
¦ 110 ¦ 3000 ¦
¦ 220 ¦ 4000 ¦
+-----------------------------------------------------------+

Norma se dále zabývá ještě např.činnostmi v blízkosti venkovních trakčních vedení, přemísťováním kabelů nebo venkovních elektrických vedení, trhacími pracemi elektricky iniciovanými apod. V kap. 11 jsou uvedeny doplňující požadavky a bezpečnostní opatření. Je (velmi stručně pojednáno o opatřeních při bouřkách, o odstraňování ochranných zařízení, o problematice dlouhých ocelových konstrukcí apod. Za pozornost stojí příloha A, která obsahuje doporučená opatření k co největšímu snížení možnosti nahodilého zapůsobení výbušného zařízení s elektrickou iniciací. (Např. bleskem, statickou elektřinou, elektromagnetickým zářením apod.) ČSN IEC 621-5 (34 1635) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN IEC 621-5 (341635)
Katalogové číslo 15882
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963158822
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)