ČSN EN 311 (490159) Zrušená norma

Trieskové dosky. Prídržnosť povrchových vrstiev trieskových dosák. Skúšobná metóda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 311:l992. Stanovuje metodu zjišťování soudržnosti povrchových vrstev dřevotříkových desek povrchově neupravených. Podstata zkoušky: Ze zkoušené dřevotřískové desky se odeberou zkušební tělesa tvaru čtverce o rozměrech 50 mm x 50 mm. Povrchy zkušebních těles se opatří plochou kruhovou drážkou a na vnitřní obvod drážky se nalepí odtahové těleso. Síla potřebná na odtržení tohoto tělesa z povrchu se změří na trhacím stroji. ČSN EN 311 (49 0159) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN EN 311 (490159)
Katalogové číslo 15955
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963159553
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
a nahrazena ČSN EN 311 (490159)