ČSN EN 50028 (330377) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení. Zalití zalévací hmotou "m"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50028:1987. Tato evropská norma byla přijata CEN 10.9.1986. Norma obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení elektrických zařízení, částí elektrických zařízení a Ex součástí s typem ochrany proti výbuchu - zalití zalévací hmotou "m", určených pro použití v prostředcích s nebezpečím výbuchu. Platí pro elektrická zařízení, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 11 kV. Normalizovány jsou všeobecné požadavky (část I), požadavky na zalévací hmotu a konstrukci (část II), zkoušení (část III) a označování (část IV). ČSN EN 50028 (33 0377) byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 33 0377 z 28.2.1985.

Označení ČSN EN 50028 (330377)
Katalogové číslo 15864
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963158648
Změny a opravy Z1 1.05t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN EN 60079-18 (332320)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)