ČSN ISO 6250 (656130) Zrušená norma

Paliva letecká. Stanovení vzájemného působení paliva a vody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6250:1982. Předepisuje metodu stanovení přítomnosti složek mísitelných s vodou v leteckých benzínech a leteckých petrolejích a vliv těchto složek na fázové rozhraní mezi palivem a vodou. Podstata zkoušky: Zkoušené množství paliva se protřepává předepsaným postupem při laboratorní teplotě s fosfátovým tlumivým roztokem. Změny objemu vodní vrstvy, vzhledu fázového rozhraní a stupně rozdělení fází na dvě fáze se udávají jako reakce paliva s vodou. Za pozornost stojí některá upozornění u některých činidel, např.: Čl.3.3 Roztok na čistění skla. Koncentrovaná kyselina sírová (H2SO4, p = 1,84 g.ml-1) nasycená dichromanem draselným (K2Cr2O7) nebo dichromanem sodným (Na2Cr2O7). Upozornění: Je nutné dávat pozor při manipulaci s touto velmi silnou kyselinou, zvláště je-li horká. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6250 (65 6130) byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 65 6130 z 16.9.1986.

Označení ČSN ISO 6250 (656130)
Katalogové číslo 15869
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963158693
Norma byla zrušena k 1. 5. 2000