ČSN EN 21680-2 (011656) Zrušená norma

Akustika. Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji. Část 2: Provozní metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 21680-2:1991. Tato evropská norma byla přijata CEN 7.10.1991 a je shodná s ISO 1680-2:1986. Hlavním úkolem této části normy je stanovit provozní metodu vyžadující menší úsilí při měření než u technické metody (viz ČSN EN 21580-1 idt. ISO 1680-1) a jejíž výsledky mají obecně menší stupeň přesnosti. Lze ji také použít v těch případech, kdy jednu nebo několik podmínek (jako jsou provozní podmínky, počet měřicích míst mikrofonu) pro technickou metodu měření nelze zajistit. Tato část ISO 1680 definuje metodu měření pro točivé elektrické stroje pracující v ustálených hlukových podmínkách, přičemž výsledky lze vyjádřit v hladinách akustického výkonu, takže všechny zkoušené stroje, pro něž se použije tato metoda, mohou být přímo porovnávány. Dále norma přesněji definuje elektrické stroje jejichž hluk je s ní možné měřit, i podmínky měření v obecné poloze. Za pozornost stojí tyto v normě uvedené definice: 3.1 Hladina akustického tlaku Lp v decibelech: Je dvacetinásobek dekadického logaritmu poměru akustického tlaku k referenčnímu akustickému tlaku. Musí být uvedena použitá váhová funkce, např. hladina zvuku A,LpA. Hodnota referenčního akustického tlaku je 20 µPa.3.2 Hladina akustického tlaku na ploše Lpf v decibelech: je průměrná hladina akustického tlaku na měřicí ploše a korigovaná podle kapitoly 8 (korekce na hluk pozadí). Musí být uvedena použitá váhová funkce, např. hladina zvuku A na ploše LpAf. Hodnota referenčního akustického tlaku je 20 µPa.3.3 Hladina akustického výkonu LW v decibelech: Je desetinásobek dekadického logaritmu poměru daného akustického výkonu k referenčnímu akustickému výkonu. Musí být uvedena použitá váhová funkce, např. hladina akustického výkonu A,LWA. Hodnota referenčního akustického výkonu je 1 pW (10-12W). Dále jsou normalizovány přístroje, instalace a provoz stroje, hladiny akustického tlaku na měřicí ploše, výpočet hladiny akustického tlaku na měřicí ploše a hladiny akustického výkonu, zaznamenávané údaje a údaje uváděné do protokolu. V příloze A jsou podrobněji popsány postupy hodnocení akustického prostředí, v příloze B metoda určení rozdílu mezi hladinou hluku při chodu naprázdno a při zatížení. ČSN EN 21680-2 (01 1656) byla vydána v březnu 1994. Spolu s ČSN EN 21680-1 nahradila ČSN 35 0019 část 01 z 18.6.1979.

Označení ČSN EN 21680-2 (011656)
Katalogové číslo 15358
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963153582
Norma byla zrušena k 1. 10. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 1680 (011656)