ČSN ISO 7130 (277800) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče

ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7130:1981. Udává způsob výcviku řidičů vhodný pro zemní stroje. Neuvádí se žádný postup pro získávání znalosti nebo hodnocení způsobilosti a schopnosti řidiče, neboť tyto podmínky jsou stanoveny místními a národními postupy a předpisy. Norma také neuvádí, kdo je odpovědný za výcvik. Norma platí pro stroje uvedené v ČSN ISO 6165 (27 7400). Obsah každého jednotlivého programu výcviku by měl navazovat na soubor všech programů tak, aby zajišťoval posloupnost zdokonalení obsluhy od jednotlivých principů až k oprávnění obsluhovat nejsložitější stroje. Konkrétní obsah každého programu může být upraven podle konkrétních podmínek, následnost rozvoje jednotlivých programů by měla být zachována. Při praktickém výcviku řidičů na strojích je žádoucí, aby byl na jednom stroji prováděn výcvik současně maximálně dvou uchazečů s tím, aby každý instruktor dohlížel maximálně na tři stroje. Pokud je to možné a zejména během počátečních hodin výcviku je žádoucí, aby ke každému stroji byl přidělen jeden instruktor. Během prvních čtyř hodin praktického výcviku na stroji nemá jeden instruktor dohlížet na více než čtyři uchazeče na dvou strojích. Během celého výcviku musí být stále zdůrazňováno, že jedním z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH hledisek při obsluze a servisu stroje je dodržování BEZPEČNOSTI (viz.4.1 a 6.2.15). Čl.4.1 se jmenuje "bezpečnost práce" a zní: Bezpečný výcvik a předcházení nehodám musí být stálým a nejdůležitějším bodem všech pokynů pro základní a pokračovací výcvik. Při výcviku dovednosti řidiče by měla být na prvním místě bezpečnost a zvláště musí dbáno na to, aby si uchazeč zejména na začátku výcviku neosvojil nebezpečné návyky. V provozních příručkách řidiče by měl být kladen důraz na informace a údaje o bezpečnosti práce a měla by být věnována pozornost bezpečnostním značkám a symbolům uvedeném na stroji, zejména jsou-li použity symboly ISO a jiné nebo jen jiné uznávané symboly. V plném rozsahu by měl být vysvětlen význam bezpečnostních konstrukcí (např. ROPS), světelných a zvukových výstražných zařízení a význam toho, aby tato zařízení byla trvale a zcela neporušena v provozuschopném stavu. Měla by obsahovat správné použití ručních a jiných signálů. Čl.6.2.15 se jmenuje "bezpečnost všeobecně" a zní: Na konci kursu je nutno znovu zdůraznit dodržování požadavků na bezpečnost práce řidičem, typické případy jsou: a) týkající se stroje (např. založení kol klíny, parkování, atd.); b) týkající se parkoviště (např. nepracovat se strojem na svahu, který se může sesunout); c) nepracovat pod převisy a podříznutými stěnami; d) po ukončení práce zajistit, aby lopaty, radlice a podobné nástroje byly spuštěny na zem; e) dávat pozor na stromy, větve a vedení vysoké napětí; f) zajistit trvalou neporušenost a plnou provozuschopnost všech bezpečnostních zařízení včetně např. nouzových brzd, nouzového řízení, výstražného hlásiče zpětného chodu a bezpečnostních sedadlových pásů; g) mazání a jiné servisní opravářské práce by neměly být prováděny, pokud je motor v chodu; h) rozpoznávat bezpečnostní znamení a symboly; j) jedním z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH hledisek při výcviku a provozu stroje je BEZPEČNOST. Norma obsahuje požadavky na všeobecný základní výcvik, na záznamovou knížku o výcviku, na pokračovací výcvik pro specializované skupiny strojů, na "rekvalifikační výcvik" i na záznam o ukončení výcviku. ČSN ISO 7130 (27 7800) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN ISO 7130 (277800)
Katalogové číslo 15878
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963158785
Norma byla zrušena k 1. 8. 2014
a nahrazena ČSN ISO 7130 (277800)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)