ČSN ISO 4524-2 (038519) Zrušená norma

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 2: Klimatické zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4524-2:1985. ISO 4524 obsahuje pod společným názvem Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin tyto části: Část 1: stanovení tloušťky povlaku. Část 2: Klimatické zkoušky. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti. Část 4: Stanovení obsahu zlata. Část 5: Zkoušky přilnavosti. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí. Část 7: Stanovení přechodového odporu tenkých vrstev. Tato druhá část normy stanoví metody zrychlených korozních zkoušek elektrolyticky vyloučených povlaků zlata a jeho slitin určených pro technické, dekorativní a ochranné účely. Z hlediska ochrany zdraví stojí za pozornost kap. 4 (Zkouška v atmosféře obsahující oxid siřičitý), kde je uvedena tato Výstraha: Oxid siřičitý je toxický plyn a proto je nutné dbát při práci s ním na bezpečnostní předpisy. Zkušební zařízení, alespoň v době manipulace s oxidem siřičitým, musí být umístěno v digestoři. Dále stojí za pozornost kap. 5 (Zkouška v parách kyseliny dusičné), kde je uvedena tato Výstraha: V průběhu zkoušky může vzniknout v komoře částečný podtlak. Tomu lze zabránit vložením kousku polytetrafluorethylenové (PTFE) pásky pod víko nádoby nebo pomocí zařízení opatřeného uzavíracím kohoutem. Pokus o vyrovnání tlaků zahřátím roztoku kyseliny dusičné může způsobit její rozstřikování, a proto je nebezpečný. Zkouška se musí provádět v digestoři, protože po otevření zkušební komory na konci zkoušky dojde k uvolnění plynů, kterém mohou být zdraví škodlivé. ČSN ISO 4524-2 (03 8519) byla vydána v březnu 1994. Nahradila spolu s ČSN ISO 4524-3 oddíl C ČSN 03 8519 z 8.9.1981.

Označení ČSN ISO 4524-2 (038519)
Katalogové číslo 15983
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963159836
Norma byla zrušena k 1. 9. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4524-3 (038519)
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti

ČSN ISO 4524-6 (038519)
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí