ČSN EN 61048 (360525) Zrušená norma

Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 61048:1993. V této normě je uvedena modifikovaná IEC 1048:1991. Norma IEC se od normy 61048:1993 jen drobně odlišuje. Norma obsahuje všeobecné bezpečnostní požadavky pro kondenzátory určené pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla. Požadavky na provedení těchto kondenzátorů jsou předmětem nové publikace, ICE 1049. V normě je k tomuto článku připojena "Poznámka": Požadavky na bezpečnost zajišťují, že konstrukce elektrického zařízení v souladu s těmito požadavky neohrožuje bezpečnost osob, zvířat ani majetku, je-li toto zařízení správně instalováno, udržováno a používáno pro účely, pro než je určeno. Norma stanoví v oddíle 1 všeobecné požadavky na samoregenerační i nesamoregenerační kondenzátor trvale zatěžované střídavým proudem 2,5 kvar s kapacitou nejméně 0,1µF a se jmenovitým napětím do 1 000 V, určené pro použití v obvodech výbojek, pracujících při 50 Hz nebo 60 Hz a v nadmořských výškách do 3 000 m. V oddíle 2 jsou pak specifikovány požadavky na bezpečnost, které se týkají např. vývodů, pojistek, vybíjecích resistorů apod. Konečně v oddíle 3 jsou normalizovány zkoušky. ČSN EN 61048 (36 0525) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN EN 61048 (360525)
Katalogové číslo 16019
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963160191
Změny a opravy A1 9.97t, Oprava 1 5.99t, Z1 12.99t, Z2 12.06t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2009
a nahrazena ČSN EN 61048 ed. 2 (360525)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)