ČSN 43 3010 (433010) Zrušená norma

Všeobecné bezpečnostní požadavky na projektování a konstruování zařízení válcoven

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Stanoví bezpečnostní požadavky na projektové a konstrukční provedení zařízení válcoven mimo válcoven trub a úpravenských linek. Platí pouze pro nově projektované nebo nově rekonstruované tratě. Musí se používat současně s ČSN 33 2210. Poměrně stručná norma obsahuje: Kap. 4 Technické požadavky. Kap. 5 Požadavky na pracoviště, pracovní plochy a komunikace. Kap. 6 Požadavky na mazací, chladící, hydraulické a pneumatické soustavy včetně kanálů a sklepů. Kap. 7 Požadavky na signální a ovládací prvky. Kap. 8 Bezpečnostní barevná úprava. Ve všech těchto kapitolách jsou jak konkrétní požadavky, tak odkazy na poměrně značný počet jiných technických norem. ČSN 43 3010 byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN 43 3010 (433010)
Katalogové číslo 15919
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963159195
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 43 30 10
  • ČSN 433010
  • ČSN 43 30 10 : 1994
  • ČSN 433010:1994
  • ČSN 43 3010:1994