ICS 77.180 - Zařízení pro metalurgii

ČSN EN 16774 (040040) - březen 2018 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na ocelářský konvertor a přidružené vybavení

590 Kč

ČSN EN 14681 +A1 (040052) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi

440 Kč

ČSN EN 12890 (042001) - červenec 2001

Slévárenství - Modely, příslušenství modelů a jaderníky pro výrobu pískových forem a pískových jader

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč

ČSN EN 12892 (042006) - prosinec 2000

Slévárenství - Zařízení pro výrobu spalitelných modelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12883 (042007) - červenec 2001

Slévárenství - Zařízení na výrobu voskových vytavitelných modelů pro výrobu přesně litých odlitků

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 06 3007 (063007) - květen 1994

Podmínky hospodárného provozu průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

190 Kč

ČSN EN 1559-1 (421260) - prosinec 2011 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně

340 Kč

ČSN EN 1369 (429720) - květen 2013 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení magnetickou práškovou metodou

340 Kč

ČSN EN 1370 (429721) - červen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Hodnocení stavu povrchu

230 Kč

ČSN 43 3000 (433000) - březen 1981

Válcovny a jejich úpravny. Názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.91t

675 Kč

ČSN EN 13675 +A1 (433001) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu

550 Kč

ČSN EN 15949 (433002) - srpen 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování tyčového materiálu, ocelových profilů a drátů

570 Kč

ČSN 43 3005 (433005) - listopad 1974

Technologické pojmy ve válcovnách, válcovnách trub a jejich úpravnách

550 Kč

ČSN EN 15093 (433010) - květen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla

550 Kč

ČSN EN 15094 (433011) - květen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena

550 Kč

ČSN EN 15061 +A1 (433013) - květen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu

590 Kč

ČSN 43 3500 (433500) - srpen 1974

Trubkárny a jejich úpravny. Názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.90t

475 Kč

ČSN EN 14677 (833282) - říjen 2008

Bezpečnost strojních zařízení - Sekundární metalurgie - Stroje a zařízení na zpracování roztavené oceli

550 Kč