ČSN EN 20-1 (490688)

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívneho účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 1: Aplikácia povrchovou impregnáciou (Laboratórna metóda)

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 20-1:1992. Stanovuje metodu na zjišťování účinku nebo hranice účinnosti prostředku na dřevo proti napadnutí hmyzem Lyctus brunneus (Stephens), při čemž se ochranný prostředek použije tak, že se ošetří povrch dřeva. Metoda je použitelná pro a) chemické výrobky nerozpustné ve vodě, které se zkoušejí jako účinné látky, b) organické výrobky nerozpustné ve vodě, které se použijí v daném stavu nebo ve stavu, jaký se připraví v laboratoři z koncentrátu, c) organické výrobky ve vodě dispergovatelné, které se použijí v daném stavu, jaký se připraví v laboratoři z koncentrátu, a d) vodorozpustné výrobky. Podstata zkoušky: Podle zvolené zkoušky se provede buď: impregnace série zkušebních těles z jednoho druhu citlivého dřeva výživným roztokem a potom aplikace roztoku ochranného prostředku ošetřením povrchu dřeva, anebo jestliže se zjišťuje mez účinnosti, impregnace jedné anebo více sérií zkušebních těles z jednoho druhu citlivého dřeva výživným roztokem a potom aplikace série roztoků, jejichž obsah v ochranném prostředku na dřevo se stupňuje podle stanovené postupnosti, ošetřením povrchu dřeva. Brouci Lyctus brunneus se nasadí na ošetřené dřevo. Napadnutí se zjišťuje porovnáním s neošetřenými kontrolními zkušebními tělesy. Jestiže byl ochranný prostředek na dřevo připraven zředěním koncentrátu nebo rozpuštěním pevné látky, zjišťuje se napadnutí i porovnáním s kontrolními zkušebními tělesy ošetřenými ředidlem nebo rozpouštědlem. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Popsán je i vzor protokolu s příkladem vyplnění. V příloze B je uveden způsob chovu Lyctus brunneus (Stephens). ČSN EN 20-1 (49 0688) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN EN 20-1 (490688)
Katalogové číslo 15996
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963159966
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 20-2 (490688)
Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda)