ČSN ISO 5042 (264103) Zrušená norma

Zařízení pro plynulou dopravu kusových břemen. Dopravníky s deskovým řetězem. Bezpečnostní předpisy

ČSN ISO 5042 Zařízení pro plynulou dopravu kusových břemen. Dopravníky s deskovým řetězem. Bezpečnostní předpisy
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5042:1977. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb.,závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce v čl.4.1.2 na základě jeho požadavku. Navazuje na všeobecné bezpečnostní předpisy, uvedené v ČSN ISO 1819 a stanoví zvláštní bezpečnostní předpisy pro následující zařízení pro plynulou dopravu kusových břemen: dopravníky s deskovým řetězem. Bezpečnostní předpisy, uvedené v této mezinárodní normě, musí být dodrženy bez ohledu na použití, pro které je zařízení určeno. Tyto bezpečnostní předpisy vymezují odpovědnost dodavatele za zařízení pro plynulou dopravu nákladu odpovídající názvu, s vyloučením nosných konstrukcí, ke kterým je toto zařízení upevněno. V čl. 4 se pak norma zabývá "zvláštními bezpečnostními předpisy" a stanoví: "Návrh, konstruování a provoz článkových dopravníků s nosnými biplanárními řetězy pro kusová břemena s plochým dnem musí splňovat: - zákonné a místní všeobecné bezpečnostní požadavky (viz přílohu z ISO 1819), - zásady uvedené v kapitole 1 ISO 1819, - všeobecná ustanovení uvedená v kapitole 2 ISO 1819, - další zvláštní ustanovení." Zezávazněný čl.4.1.2 stanoví: "V souhlase s ustanovením 2.1.7 ISO 1819 musí být místa stisknutí řetězu nebo desky chráněna, jsou-li běžně přístupná pracovní obsluze." ČSN ISO 5042 (26 4103) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN ISO 5042 (264103)
Katalogové číslo 15453
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963154534
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)