ICS 53.040.10 - Dopravníky

ČSN ISO 2148 (260009) - leden 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie

590 Kč

ČSN ISO 3569 (260072) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen

190 Kč

ČSN 26 0605 (260605) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst

230 Kč

ČSN 26 0606 (260606) - únor 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných míst sevření u válečků

230 Kč

ČSN 26 0607 (260607) - duben 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro dopravníky a elevátory s řetězy. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst

340 Kč

ČSN 26 0608 (260608) - duben 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Řetězové dopravníky s nosnými prostředky nebo unašeči nákladu. Příklady ochrany proti úrazům unašeči nákladu

230 Kč

ČSN 26 2001 (262001) - září 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Korečkové a lavičkové elevátory. Třídění

190 Kč

ČSN 26 2008 (262008) - listopad 1993

Svislé korečkové elevátory. Základní parametry a rozměry

125 Kč

ČSN ISO/TR 9172 (262801) - listopad 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro šnekové dopravníky. Příklady ochrany v místech zachycení a střihu

230 Kč

ČSN ISO 1050 (262808) - říjen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Šnekové dopravníky

65 Kč

ČSN 26 3007 (263007) - listopad 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky. Řady základních parametrů a rozměrů

32 Kč

ČSN 26 3016 (263016) - říjen 1990

Pásové dopravníky. Zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 5048 (263102) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky s nosnými válečky. Výpočet výkonu a tahových sil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t

250 Kč

ČSN ISO 2406 (263211) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pojízdné a přenosné dopravníky. Konstrukční požadavky

65 Kč

ČSN ISO 2109 (263213) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Lehké pásové dopravníky pro sypké hmoty

65 Kč

ČSN ISO 2140 (263508) - říjen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Článkové dopravníky

65 Kč

ČSN ISO 9851 (264003) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Poháněné závěsové tratě jednodráhové. Terminologie a bezpečnostní předpisy

125 Kč

ČSN 26 4501 (264501) - březen 1994

Válečkové, kladičkové a kladkové tratě. Základní parametry a rozměry

190 Kč

ČSN ISO 1049 (265701) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 1807 (265702) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Třasadlové dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 1815 (265703) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 2139 (265704) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Třasadlové dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry

125 Kč
foo