ČSN ISO 9851 (264003)

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Poháněné závěsové tratě jednodráhové. Terminologie a bezpečnostní předpisy

ČSN ISO 9851 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Poháněné závěsové tratě jednodráhové. Terminologie a bezpečnostní předpisy
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9851:1990. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce v kapitolách 4 a 5 na základě jeho požadavku. Definuje základní pojmy a specifikuje bezpečnostní předpisy pro poháněné závěsové tratě pro dopravu nákladů včetně pojezdové dráhy, nosné konstrukce, zdvihacích a spouštěcích zařízení, vozíků a závěsů. Norma se nevztahuje na systém nepoháněných závěsových tratí s ručním nebo gravitačním pohonem, na systémy pro dopravu osob a závěsové dopravníky. Zezávazněné kapitoly řeší tyto otázky: Kap. 4 - Všeobecné bezpečnostní předpisy. "Poháněné závěsové tratě musí vyhovovat následujícím bezpečnostním předpisům vztaženým návazně k všeobecným bezpečnostním předpisům, specifikovaným v ČSN ISO 1819. Dále musí toto zařízení vyhovovat zákonným požadavkům, vztahujícím se na bezpečnost všeobecně. Jsou-li pohyblivé jednotky opatřeny zdvihacími zařízeními, pak tato zdvihací zařízení musí odpovídat ustanovením specifickým pro zdvihací zařízení. Tato související zařízení použitá pro sejmutí a vrácení naložených nákladů a závěsných zařízení (např. spouštěcí úseky) z dráhy nebo na dráhu jsou předmětem zvláštních bezpečnostních předpisů. Několik ustanovení v kapitole 5 pojednává o bezpečnostních vzdálenostech. Některé z nich jsou v součinnosti předmětem studia na mezinárodní úrovni. Hodnoty udané v této mezinárodní normě mohou být změněny v souladu s přijatými rozhodnutími na mezinárodní úrovni. Dále pak kap. 5 - Zvláštní bezpečnostní ustanovení. a pozornost stojí čl. 5.1, jímž se upřesňují požadavky v etapě konstrukce (návrh a výroba), a čl.5.2, jímž se upřesňují požadavky v etapě montáže ( projekt, konstrukce a uvedení do provozu). ČSN ISO 9851 (26 4003) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN ISO 9851 (264003)
Katalogové číslo 15450
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963154503
Dostupnost skladem (tisk na počkání)