ICS 13.200 - Nehody. Zábrana nehod

ČSN ISO 9851 (264003) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Poháněné závěsové tratě jednodráhové. Terminologie a bezpečnostní předpisy

125 Kč

ČSN 33 1326 (331326) - prosinec 1993

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení trakčního vedení a pro práci na trakčním vedení metra

190 Kč

ČSN IEC 60479-1 (332010) - prosinec 2019

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

570 Kč

ČSN IEC/TS 60479-2 (332010) - listopad 2018 aktuální vydání

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska

440 Kč

ČSN 34 3085 ed. 2 (343085) - listopad 2013 aktuální vydání

Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách

190 Kč

ČSN 36 5601-1 (365601) - únor 1997

Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.01t, Z2 8.02t

414 Kč

ČSN EN 16831 (472012) - únor 2017

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1317-2 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1317-3 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1317-5 +A2 (737001) - září 2012

Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

370 Kč

ČSN P CEN/TS 1317-8 (737001) - únor 2013

Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly

440 Kč

ČSN P ENV 1317-4 (737001) - únor 2003

Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

230 Kč

TNI CEN/TR 16949 (737001) - květen 2017

Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí

440 Kč

TNI CEN/TR 16303-1 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 1: Obecné informace

190 Kč

TNI CEN/TR 16303-2 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 2: Modelování a ověřování vozidel

340 Kč

TNI CEN/TR 16303-3 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek

230 Kč

TNI CEN/TR 16303-4 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 4: Hodnotící (ověřovací) postupy

230 Kč

ČSN 73 9010 (739010) - prosinec 2010

Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

550 Kč

ČSN 75 2935 (752935) - leden 2014

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

230 Kč

ČSN EN 15178 (770056) - březen 2008

Prvky pro identifikaci produktů v případě mimořádných poptávek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 625 V1.1.1 (875152) - březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové aplikace v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč